Home
Komentari
Debate
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Marketing
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
Prikazi
Linkovi
   
 

KOMENTARI

Polemike - Najnoviji tekstovi sa izvodima

   
   
Svi tekstovi  
   


Polemika oko zakona o lokalnoj samoupravi

Milan Marković: "Po normi je lako udarati" (odgovor Zoranu Balinovcu)
Zoran M. Balinovac: Vladavina prava ili vladavina milosrđa (odgovor Milanu Markoviću)
Milan Marković: Jedan drugačiji pogled iz "pravničkog ugla" (Reagovanje na tekst Zorana Balinovca)
Zoran M. Balinovac: Konstituisanje Skupštine Beograda - pogled iz pravničkog ugla

Polemika između Vladana Milanka i Maria Kalika (i Ivana Selimbegovića)

Vladan Milanko: Slobodan Milošević je mrtav a ni ja se nešto ne osećam dobro...

Mario Kalik: Još jedan "pad u imaginarno"
Ivan Selimbegović: "Realnost" i levica


Vladan Milanko: "Kad porastem biću policajac"
Mario Kalik: Dečja bolest “levičarstva” u službi liberalizma

Vladan Milanko: Kad realista uzvraća udarac (04.05.08)
Mario Kalik:
Mašta radi svašta (komentar na tekst Vladana Milanka "Apokalipsa Zauvek") (29.04.08)
Vladan Milanko: Apokalipsa zauvek (22.04.08)Polemika oko oko knjige Igora Ivanovića Kultura i identitet (pogled s desna)
Saša Gajić: Falsifikator ponovo uhvaćen na delu (18.04.08)
Ivan Milenković: Tehnike samopovređivanja (Vreme, 18.04.08)
Saša Gajić:
Dno dna (07.04.08)
Ivan Milenković:
O mošnicama i bubrezima (Vreme, 03.04.08)
Saša Gajić: Neautentičnost kao moguće lice zla (25.03.08)
Vladan Vukosavljević:
Prgavi prikaz (24.03.08)
Ivan Milenković:
Knjige: Kultura i identitet: Pogled s desna (Vreme, 24.03.08)


Polemika oko teksta M. Bobić-Mijsilović "Veliki Brat"
Ilir Karamaniqi: Reakcija na tekst Mirjane Bobić-Mojsilović "Veliki brat"
Mirjana Bobić-Mojsilović: Veliki brat (Politika)

Napad Nebojše Krstića na analitičare
Slobodan Antonić: Stvarni i lažni svet (Politika, 11.02.08)
Nebojša Krstić: Umesto "Pogleda sa Andrićevog venca" (Politika, 11.02.08)
Zoran Avramović: Čisto i prljavo (Politika, 06.02.08)
Nebojša Krstić: Proizvođači kolektivnog zaborava (Politika, 04.02.08)

Politički život - Polemika Jakšić-Vukadinović
Đorđe Vukadinović: Deoba Jakšića
Boško Jakšić: Sloboda narodu (Politika)
Đorđe Vukadinović: "Smrt fašizmu"
Boško Jakšić: Himlerov rođendan (Politika)
Đorđe Vukadinović: Fireri iz našeg sokaka

Kulturna politika - Polemika Čolović-Vladušić
Slobodan Vladušić: Čolović&Vidojković protiv Pekića i Vladušića
Ivan Čolović: Vesti iz kulture, 10 (Peščanik)
Slobodan Vladušić: Kraj nacionalne kulture?

Kulturna politika - Polemika povodom promocije Peščanika u JDP
Bosiljka Medić: (Anti)srpski avangardni elitizam
Teofil Pančić: "Peščanik" kao terminator pozorišnog srpstva (Peščanik)
Bosiljka Medić: Srpsko pozorište kao talac političkog marginalizma

Kulturna politika - Polemika povodom kulturne politike časopisa "Vreme"
Dušan Kovačev: Vreme banalnosti
Đorđe Matić: Sumrak banalitičara (Vreme)
Dušan Kovačev: Podrugljivi prema tradiciji (Vreme)
Dušan Kovačev: "Kroz dvoglede Mile gleda, gde je marva, gde goveda..." (Kulturna politika Vremena)

Politički život - Polemika o političkoj korektnosti
Slobodan Antonić: Povodom teksta „U iskrivljenom ogledalu” (,,Politika”, 27. oktobar)
Bojan Đurić: U iskrivljenom ogledalu
Slobodan Antonić: Srbija u PK utopiji

Polemika o jeziku radikala
Vladimir Milutinović: O relativizmu i još ponečem
Slaviša Leković: Odgovor Vladimiru Milutinoviću
Vladimir Milutinović: Odgovor Slaviši Lekoviću
Slaviša Leković: Realnost govora o "patriotama" i "izdajnicima"
Vladimir Milutinović: Jezička analiza politike: slučaj radikali

Polemika Basara - NSPM
Čedomir Antić: O kaljugama (NIN, 26.05.07)
Branko Radun:
Poslednje pismo "večitom" Ambasari (23.05.07)
Marinko M. Vučinić:
Živo blato Svetislava Basare (23.05.07)
Svetislav Basara:
O Marinkovoj kaljuzi
(NIN, 17.05.07)
Branko Radun:
Kašikara pod prozorom NSPM-a
Marinko M. Vučinić: Crna bara Svetislava Basare
Svetislav Basara:
O Marinkovoj bari (NIN)
Branko Radun:
Basarina "gnostička jevanđelja" (25.04.07)
Marinko M. Vučinić:
Skribomanija Svetislava Basare i NSPM (25.04.07)
Svetislav Basara:
O đavolu pod prozorom (NIN, 25.04.07)

Polemika o patriotizmu
Nebojša Malić: "Patriotsko" pokoravanje (10.04.07)
Nebojša Krstić:
Uverenje o patriotizmu
(Politika, 19.03.07)
Đorđe Vukadinović i Slobodan Antonić: Ljuti kabineti
(Politika, 19.03.07)
Branko Branković: Komentar na "Uverenje o patriotizmu"
(20.03.07)
Zoran Ćirjaković: Reakcija na polemiku Krstić - Antonić/Vukadinović
(22.03.07)
Nebojša Malić: Patriotizam, nego šta (23.03.07)
Zoran Ćirjaković: Patriotizam posle Kosova (umesto odgovora Nebojši Maliću) (28.03.07)
Aleksandar Pavić: Patriotizam posle Kosova? Možda u nekoj "Drugoj" Srbiji (29.03.07)
Nebojša Krstić: Elementarno patriotski (Politika, 02.04.07)
Đorđe Vukadinović: Patriotizam i logika (02.04.07)
Zoran Ćirjaković: Kosovska patriotska stranputica (Odgovor gospodinu Paviću, 03.04.07)

Nova polemika o radikalima
Vladimir Gligorov: Ekstremni i umereni (Politika, 11.01.07)
Zoran Avramović:
Da li je narod problem Srbije (Politika, 09.01.07)
Branko Milanović:
Radikalni problem Srbije (Politika, 09.01.07)

Reakcija na tekst Mirka Kalića o studentskom protestu
Mladen Lazić: Varvarizmi (26.03.07)

Debata o političkoj mržnji
Marinko M. Vučinić: "U Srbiji samo kamen nije kriv"
Đorđe Vukadinović: Povratak komesara
(Politika, 26.12.06, poslednji odgovor Vesni Pešić)
Đorđe Vukadinović:
Živeti kao "sav normalan svet" (Politika, 12.12.06)
Vesna Pešić: Povodom teksta "Mržnja nas je održala" (Politika, 28.12.06)
Đorđe Vukadinović: Mržnja nas je održala (Politika, 27.11.06)

Polemika povodom redovnog broja NSPM - Druga Srbija
Nebojša Popov: Desnica u Srbiji danas - plišani totalitarizam (Republika, 26.11.06)

Polemika oko smisla demokratije
Vladimir Milutinović: Odgovor Nebojši Maliću
Nebojša Malić: Demokratija nema smisla (reakcija na tekst V. Milutinovića: Zemlja posunovraćenih...)
Vladimir Milutinović:
Zemlja posunovraćenih vrednosti i poremećenih kriterijuma

Polemika Bakić - "Katalaksija"
Ivan Janković i Borislav Ristić: Kome smeta "Katalaksija?" (03.09.06)
Jovo Bakić: Desni i levi politički ekstremizam u Srbiji

Polemika NSPM
Slobodan Antonić i Djordje Vukadinović: ODGOVOR

 

Polemika o elektronskim ličnim kartama
Aleksandar Pavić: Vuk na ovcu svoje pravo ima - pogotovu ako je žigosana
Oliver Subotić: Kratak komentar na odgovor D. Velimirovića
Darko Velimirović:
O rimskim guskama, trešnjama i još nečemu
(odgovor O. Subotiću)
Oliver Subotić:
Ko je ovde lud(ista)?
Darko Velimirović:
Ludizam u Srbiji pristigli komentari 1, 2,
Vasilije Mišković: Digitalno "žigosanje" građana Srbije
Slobodan Antonić: U potrazi za srpskim Toroom

Polemika o monarhiji
Ko se kralja seća još, tri za groš, tri za groš... (reakcija iz Ravnogorskog pokreta DM na tekst Slobodana Miladinovića: Jedanest teza o monarhiji)
Slobodan Miladinović: Jedanaest teza o monarhiji

Polemika Ekonomist - NSPM
NSPM: Jeretičke paralele (18.04.06)
Ekonomist magazin: Paralele (20.03.06)

Polemika o Hamasu
Siniša Stefanović: O površnosti - ili kraj debate koja to nije
Zoran Ćirjaković:
Odgovor gospodinu Sinišu Stefanoviću
Siniša Stefanović:
Odgovor na "Izazov demokratskog Hamasistana"
Zoran Ćirjaković: Izazov demokratskog "Hamasistana"


Prenosimo Danas: Polemika o demokratskom nacionalizmu
Slobodan Divjak: U mraku su sve krave crne (28.01.06)
Nenad Daković:
Kome ti kralja!
(28.01.06)
Slobodan Divjak:
Antiliberalni autoritarizam i govor mržnje (16.01.06)
Nenad Daković: Nacija i naracija (16.01.06)
Slobodan Divjak: Mirenje nepomirljivog (16.01.06)
Nenad Daković: Zabluda o dobrom nacionalizmu (16.01.06)

Polemika oko jednog pokušaja uporedne istorije Balkana (NIN)
Kosta Nikolić, Suzana Rajić
: Beograd – grad koncentracionih logora!?
(04.01.05)
Dubravka Stojanović: Razoružati istoriju
(04.01.05)
Kosta Nikolić, Suzana Rajić: Balkanska povest sa oksfordskim akcentom
(04.01.05)

Reakcije na tekst Mirka Kovača: Nije bilo genocida nad Srbima
Smilja Stefanović Pregel: Nije bilo genocida nad Srbima (21.10.05)
Marinko M. Vučinić: Trulež pisca mirka Kovača (21.10.05)

Polemika o individualizmu u Srbiji
Branko Radun:
Trijumf ideologije sebičnosti (20.09.05)
Smilja Stefanović Pregel:
Individualizam u Srbiji (komentar na tekst Oj Srbijo, zemljo levičara B. Raduna) (14.09.05.)
Branko Radun:
Oj Srbijo, Zemljo levičara (09.09.05)

Polemika povodom teksta Đorđa Vukadinovića o DOS-ovim insajderima

Darko Velimirović: Odgovor Ivanu Milenkoviću
Ivan Milenković:
Odgovor na komentar Darka Velimirovića
Dragan Milosavljević
i Darko Velimirović, reakcije na polemiku Ivana Milenkovića i Đorđa Vukadinovića
Ivan Milenković:
Reakcija na tekst Đorđa Vukadinovića o DOS-ovim insajderima
Đorđe Vukadinović: Odgovor Ivanu Milenkoviću

EKONOMSKA POLITIKA: Polemika oko Džozefa Štiglica

Ivan Janković:
Novi odgovor Rudoviću (28.05.05)
Budimir Rudović:
Homo sapiens v. Homo economicus (Odgovor Ivanu Jankoviću)(26.05.05.)
Slaviša Tasić: Reakcija na tekst Budimira Rudovića (16.05.05.)
Ivan Janković:
O lekovima i nadrilekovima (Odgovor Budimiru Rudoviću) (16.05.05.)
Budimir Rudović:
Povodom reakcija na tekst Džozefa Stiglica (13.05.05.)
Ivan Janković:
Komedija zabune (Odgovor Draganu Milosavljeviću) (13.05.05.)
Dragan Milosavljević:
Neuspešan lov na Štiglica (07.05.05.)
Ivan Janković:
Nobelovac između Vatikana i Volstrita (23.04.05.)
Džozef Štiglic:
Za i protiv ekonomske glabalizacije: Promene bez progresa (I deo teksta) (09.04.05)
Džozef Štiglic:
Za i protiv ekonomske glabalizacije: Promene bez progresa (II deo teksta) (11.04.05)

NSPM ANALIZE: Prva godina vlade
Dijalog: Dragan Bujošević i Đorđe VukadinovićPrva godina Vlade (I deo)
Dijalog: Dragan Bujošević i Đorđe VukadinovićPrva godina Vlade (II deo)


Povodom 5. oktobra
Vasilije Mišković: Ko je stvarno izdao 5. oktobar (02.05.05.)
Nikola Malbaški:
Odbraniti 5. oktobar od njegovih "branilaca" (30.04.05.)
Đorđe Jončić:
Negiranje 5. oktobra (26.04.05.)


Reagovanja na tekstove objavljene na sajtu NSPM
Republika: Edmund Berk i Francuska revolucija (ili kakvo čitanje Berka preporučuje "Nova srpska politička misao")
Odgovor Ivana Jankovića:
Berk, demokratija i nacionalizam (11.01.05)

Polemika povodom teksta S. Antonića: Srpski Sen-Žist ...


Slobodan Antonić:
Srpski Sen-Žist i petooktobarski montanjari (NIN, 21.10.04)
Vesna Pešić:
Ekstremisti su negde drugde (NIN, 28.10.04.) reagovanje na tekst S. Antonića Srpski Sen- Žist..

Slobodan Antonić: Zašto ih posmatram (NIN, 04.11.04.) Odgovor Vesni Pešić

Nebojša Popov: Misionar - šta je tu loše? (NIN, 11.11.04)
Vojin Dimitrijević: Zašto me posmatra? (NIN, 11.11.04)

MIlan ST. Protić: Jakobinski testament (NIN, 18.11.04)
Marinko M. Vučinić:
Ko izabere demokratiju mora da izabere i demokratska sredsva (18.11.04)
MIlan ST. Protić:
Jakobinski testament (NIN, 18.11.04)
Slobodan Bošković:
Ko su srpski jakobinci? - revolucija ili "narodni odisaj" (28.11.04)Polemika povodom desnice u Srbiji


Boško Mijatović:
Ima - nema (NIN, 09.04.04.)
Dušan Pavlović:
U Srbiji danas nema desnice (NIN, 01.04.04)
Miša Đurković: Politika - Ima li Srbija pravo na desnicu? (NIN, 18.03.04)

Polemika povodom izjave Djordja Vukadinovic NIN-u


Ivan Milenkovic:
Nebriga o jeziku (20.12.03)
Djordje Vukadinovic:
Zal za vremenom sablje (12.12.03.)
Aleksandar Mandic:
Vukadinovic protiv stvarnosti (NIN, 4.12.03.)


Tema komentara: Radikali


Zoran Avramovic:
Nekompetentna pojava - Marinko M. Vucinic (15.1.04.)
Marinko M. Vucinic:
Radikalski obrazac Zorana Avramovica (9.1.04.)
Zoran Avramovic:
Tesko meni (25.12.03.)
Ivan Milenkovic:
O slobodnim radikalima (opet) (22.12.03.)
Marinko M. Vucinic:
Analiticar radiklaskih vrlina Zoran Avramovic (22.12.03.)
Vladimir Milutinovic:
Emocije i argumenti (16.12.03.)
Zoran Avramovic:
Dobro pitanje: Otkud uspesi radikala? (07.12.03)
Vladimir Milutinovic:
U cemu je tajna radikalskog uspeha (02.12.03)
Ivan Milenkovic:
Srbija i slobodni radikali (01.12.03.)

Tema komentara: Pink

Nenad Briski:
Komentar (6.3.04.)
Marijana Milosavljević:
Veliko pranje (NIN, 29.1.04.)
Darko Velimirović:
Distorzija u kasabi (11.2.04.)
Dragan Milosavljević:
Ne krivite mi Tijanića (2.02.04.)
Marijana Milosavljević:
O dreserima i psima (25.01.04.)
Aleksandar Tijanić:
Ne krivite mi ga (NIN, 09.01.04.)
Adriana Zaharijevic:
Lane na kemp televiziji (22.12.03.)
Ivan Jankovic:
Sta je to pinkofobija? (16.12.03.)
Marinko M. Vucinic:
Dekontaminatori na Pinku (24.10.03.)
Aleksandra Kostic:
Ruzicasta mizoginija (18.10.03.) Pristigli komenatri (4)

 

Polemika o globalizaciji (u okviru debate Svet posle 11. septembra)


Branko Radun: Umesto zakljucka - izvinjenje (18.2.04.)
Mirjana Radojicic: Interesi i vrednosti u politici - jedna nezavrsena prica (1.2.2004)
Branko Radun: Spoljna politika između "američkih janičara" i "antiameričkog šešeljizma" (24.01.04.)
Mirjana Radojicic: O interesima, vrednostima i analitickoj korektnosti, jos jednom (9.1.04.)
Branko Radun: Americki krstasi II (27.12.03.)
Mirjana Radojicic: Srbija u raljama globalista bez argumenata (19.12.03.)
Branko Radun: Srbija u raljama globalizacije

 

 

Polemika u "Vremenu" povodom teksta Slobodana Antonica "Misionarska inteligencija" (6. februar - 8. maj) na jednom mestu

- takodje i originalni prilog sa naseg sajta: Dragan Milosavljevic: Povratak "Otpisanih"

 
 
     
     
 
Copyright by NSPM