Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

DEBATE

Reakcije - Kuda ide Srbija?

   

 

Nebojša Malić

Demokratija nema smisla

(reakcija na tekst V. Milutinovića "Zemlja posunovraćenih vrednosti i poremećenih kriterijuma")

U svom tekstu «Zemlja posunovraćenih vrednosti i poremećenih kriterijuma» Vladimir Milutinović proziva moj članak «O jupiteru i volovima» Bojim se da je g. Milutinović pogrešno shvatio moju analizu američke Imperije i njenog poimanja «demokratije». On polazi od definicije demokratije kao vladavine «u interesu naroda». Voleo bih da vidim gde je ta definicija zapisana, ili je tek proizvoljno prizvana kao nešto «opšte poznato» (poput, recimo, slične «činjenice» da su Srbi agresori i genocidni zločinci na Balkanu). Antički koncept demokratije je bio direktna vladavina većine. Rimljani su svoj oblik narodne vladavine zvali republika. Upravo taj oblik vladavine su osnivači SAD ugradili u svoj Ustav i osnovne zakone, dok su se užasavali samog pomena demokratije kao «vladavine rulje». To što se danas «demokratija» smatra američkom vrednošću pokazuje do kog stepena su Amerikanci zaboravili ko su i šta su...

Tačno je da sam u datom tekstu sugerisao premijeru Koštunici da je apel na «demokratske vrednosti» upućen ljudima koji ne veruju ni u kakvu definiciju demokratije, već tu reč koriste da zaogrnu svoju agresivnost i vlastoljublje u najmanju ruku jalov, sigurno naivan, a donekle i smešan. Ali apsolutno nisam rekao da «pošto Amerikanci rade protiv naših intreresa treba odbaciti sve njihove vrednosti». Ovo je proizvoljna, neutemeljena i, iskreno rečeno, glupa tvrdnja.

Pojmu demokratije nije suprotstavljen, kako g. Milutinović smatra, pojam autokratije, već pojam slobode. Ako ćemo već o američkim vrednostima, onda g. Milutinović valjda zna da je Američka republika stvorena na ideji da je osnovno ljudsko pravo sloboda pojedinca – pravo na posedovanje kako materijalnih dobara tako i mišljenja. U deklaraciji nezavisnosti se bez dileme vidi da je razlog za pobunu protiv engleske krune bilo upravo kršenje tih prava. Prvih deset amandmana američkog ustava («Povelja prava») specifično zabranjuje državi da ograničava slobodu govora i okupljanja (1. amandman), ili posedovanja imovine (oružje – 2. amandman; kuće – 3. i 4. amandman; habeas korpus – 5. amandman). Ideja slobode nije samo tradicionalna američka vrednost, nego valjda i srpska. To što danas Amerikanci do svoje slobode drže taman koliko i današnji Srbi, to je već problem za drugu diskusiju.

Međutim, i ovo ne mogu da naglasim dovoljno, demokratija – sistem koji u svom sirovom obliku daje pravo prostoj većini okupljenih ljudi da radi šta god hoće sa životima i imovinom drugih (ko je ubio Sokrata, nego demokratska Atina?) a u svojoj modernoj inkarnaciji tu apsolutnu vlast prenosi na mali broj izabranih predstavnika i masu birokrata – sa slobodom nema nikakve veze. Društvo u kome se vlada «u interesu svih građana» koje g. Milutinović predstavlja kao «univerzalnu vrednost» u stvari ne postoji nigde na svetu, niti je ostvarivo. To pogotovo nije demokratija, gde se u najbolju ruku vlada u interesu relativne većine – uz pretpostavku, dabome, da izabrani predstavnici te većine ne gledaju prevashodno svoje interese, kao i interese svojih finansijskih i političkih sponzora koji su im omogućili da reklamiranjem sakupe dovoljno glasova da bi bili izabrani.

Preporučio bih g. Milutinoviću da pročita izvanrednu analizu profesora Hans-Hermana Hopea, «Democracy: The God that Failed», u kojoj ovaj austrijski naučnik pokazuje kako su stanovnici nekadašnjih evropskih monarhija imali više slobode nego u današnjim «demokratskim» državama.

Odgovor Vladimira Milutinovica

 

 

 
 
Copyright by NSPM