Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

PROSLI BROJEVI

NOVA SRPSKA POLITIČKA MISAO, Nova edicija, vol. XII. no. 1-4.

Uvodnik, Sadržaj, Contents

   

 

SADRŽAJ

NOVA SRPSKA POLITIČKA MISAO

Nova edicija, vol . XII, (2005) no. 1-4

SADRŽAJ

Uvodnik 3

TEMA BROJA

KARL ŠMIT

Karl Šmit
Karl Šmit u Nirnbergu 1947. godine – Tri saslušanja ..............................................7

Fulko Lankester
Pravnik suočen sa samim sobom ............................................................................19

Petar Bojanić
“Mad dog” – Poslednji neprijatelj ..............................................................................39

Neven Cvetićanin
Šmitovo shvatanje države, društva i demokratije ..................................................51

Milorad Belančić
Politika kao polemos ..................................................................................................85

Vladimir Milisavljević
Sekularizacija, suverenost i legitimnost modernog doba .................................117

Đorđo Agamben
Vanredno stanje ........................................................................................................135

0gledi

Aleksandar Pavković
Šta otcepljenje može da pruži? ...............................................................................145

Miroslav A. Živković
Savremene teorije o postanku države ......................................................................167

Baština

Mladen Đorđević
Organizacija jugoslovenskih nacionalista (ORJUNA): Istorijat – ideologija – uticaji .................187

Mileva Tomić
Ideja autonomije Vojvodine između dva svetska rata .........................................................221

Osvrti

Saša Gajić
Nomos kao temelj odluke i norme u delu Karla Šmita .............................................255

Bogdana Koljević
Vanredno stanje kao pravilo: odgovor Karlu Šmitu .......................................265

Recenzije, prikazi

Ksenija Radović
Politička i pravna misao Karla Šmita
(Neven Cvetićanin, Evropska desnica između mača i zakona) ...................................275

Ivan Milenković
Norma = Forma
(Slobodan Divjak, Problem identiteta) ....................................280

Dobrica Gajić
Hitlerov leteći diplomata
(Herman Nojbaher, Specijalni zadatak – Balkan) ............................................284

Dejan Petrović
Razbijanje nacionalnih stereotipa
(Dušan Kecmanović, Nacionalni karakter: razm(j)ere zloupotrebe) ...................................289

Marinko M. Vučinić
Naše je da tražimo demokratiju (Slobodan Antonić, Gutanje žaba) ...............................293

Dejan Vuk Stanković
Filozofski temelji moderne
(Ernst Kasirer, Filozofija prosvetiteljstva) .......................................................300

Jovana Papan
Kič nacija i kič terorizam
(Nikola Božilović, Kič kultura) .....................................................................305

Ivan Jovanović
Globalizacija bez maske
(Globalizacija. Argumenti protiv, priredili X eri Mander, Edvard Goldsmit) ...............................309

Contents ......................................................................315

 

 

 

 

 
 
Copyright by NSPM