Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

KOMENTARI

Politički život

 

 

 

Koalicioni sporazum SPS, PUPS i JS

O zajedničkom učešću na izborima za Narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije raspisanim za 11. maj 2008. godine

Član 1.

Ovim sporazumom se uređuju međusobni odnosi Socijalističke partije Srbije (u daljem tekstu: SPS), Partije ujedinjenih penzionera Srbije (u daljem tekstu: PUPS) i Jedinstvene Srbije (u daljem tekstu: JS) radi zajedničkog učešća u postupku izbora narodnih poslanika (u daljem tekstu: poslanici) za Narodnu skupštinu Republike Srbije.

Član 2.

Saradnja i formiranje zajedničke koalicione izborne liste SPS, PUPS i JS temelji se na zajedničkim političkim ciljevima u odbrani nacionalnih i državnih interesa Srbije, zalaganju za stvaranje države socijalne pravde i zaštiti društvenog statusa i socijalno-ekonomskog položaja penzionera i svih drugih socijalno ugroženih kategorija stanovništva.

Član 3.

SPS, PUPS i JS su se sporazumele da zajednički učestvuju u postupku kandidovanja, izbora i raspodele mandata za poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, na izborima raspisanim za 11. maj 2008. godine.

 

..........................................................................................................................................

 

Član 9.

Stranke potpisnice ovog sporazuma su saglasne da formiraju zajednički poslanički klub.

PUPS, ukoliko to bude želeo, može formirati svoj poseban poslanički klub.

Član 10.

Svaki narodni poslanik izabran sa Koalicione izborne liste obavezan je da pre dodele mandata neopozivo stavi na raspolaganje svoj mandat svojoj stranci potpisnici Koalicionog sporazuma putem potpisivanja ugovora o međusobnim odnosima sa strankom, koji uključuje i potpisanu blanko ostavku.

U slučaju pokušaja poslanika da napusti stranku iz bilo kojih razloga i pređe u drugu stranku, kao i da ne izvršava obaveze iz ugovora kojeg je zaključio sa strankom, predsednik stranke je obavezan da aktivira blanko ostavku poslanika.

Blanko ostavke biće deponovane kod podnosioca izborne liste, koji ih može aktivirati isključivo uz pisanu saglasnost predsednika stranke potpisnice Koalicionog sporazuma.

Na zahtev predsednika stranke potpisnice Koalicionog sporazuma ostavka uvek mora biti aktivirana kada predsednik zaključi da je poslanik narušio odredbe ugovora.

Podnosilac Koalicione izborne liste može aktivirati blanko ostavke narodnih poslanika sa Koalicione izborne liste i bez saglasnosti koalicionih partnera u slučaju kršenja člana 14. ovog sporazuma. Ostavke ne može aktivrati kada je prekršen član 13. stav 2. ovog sporazuma.

Član 11.

Raspodela funkcija u organima zakonodavne i izvršne vlasti koje pripadaju koaliciji stranaka, obaviće se na osnovu dogovora predsednika stranaka koalicije polazeći od proporcionalnog odnosa utvrđenog u članu 7. stav 1. ovog sporazuma.

Član 12.

Odluke vezane za koordinaciju zajedničkih političkih aktivnosti, sprovođenje zajedničkih političkih ciljeva i aktivnosti u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti utvrđivaće Predsednički kolegijum Koalicije, koga čine predsednik SPS-a, predsednik PUPS-a i predsednik JS-a.

Predsednički kolegijum će odlučivati većinom glasova pri čemu predsednik SPS-a ne može biti preglasan.

Pitanja koja nisu rešena ovim sporazumom mogu biti rešena usmenim sporazumom predsednika stranaka potpisnica ovog koalicionog sporazuma. Na zahtev jedne stranke potpisnice, ta pitanja biće uređena u pisanom obliku.

Član 13.

Stranke potpisnice ovog sporazuma se obavezuju da će formirati parlamentarnu većinu sa strankama koje poštuju zajedničke političke ciljeve utvrđene u članu 2. ovog sporazuma.

Odluke o glasanju o zakonskim projektima i formiranju parlamentarne većine koje se odnose na društveni status i socijalno-materijalni položaj penzionera ne mogu biti donete na Predsedničkom kolegijumu Koalicije bez saglasnosti PUPS-a.

Član 14.

Stranke potpisnice ovog koalicionog sporazuma se obavezuju da neće formirati poslaničke klubove i parlamentarnu većinu sa drugim strankama ukoliko u tome ne učestvuje SPS.

Član 15.

Raspodela prihoda iz budžeta Republike Srbije vršiće se na osnovu broja poslaničkih mandata svake stranke, osim ukoliko PUPS ima posebnu poslaničku grupu.

Član 16.

U ime koalicione izborne liste Republičkoj izbornoj komisiji listu će podneti podnosilac, predsednik SPS Ivica Dačić.

Član 17.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim sporazumom primenjuje se Zakon o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, br. 35 od 10. X 2000, 57 od 30 V 2003. br. 101. od 21. XI 2005.).

Član 18

Sporazum je sačinjen u 10 (deset) istovetnih primeraka od kojih se po 2 (dva) nalaze kod stranaka, 2 (dva) će poslužitit za overu kod nadležnog suda, a ostali primerci će poslužitit pri predaji koalicione izborne liste.

U Beogradu, 21. 03. 2008. godine

 

 

 
 
Copyright by NSPM