Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

NSPM Analize

NSPM ANALIZE God III, br. 3-4 - Contents (Serbian version)

   

 

C O N T E N T S

ANALYSES

Đorđe Vukadinović

Kosovo Rubicon .................................................................................5

Aleksandar Simić

End of the match? ...........................................................................15

Svetozar Stojanović

Serbs and the dominant world today ...................................23

Bogdana Koljević

Political Aspects of Relation of USA

toward Kosovo Independence ................................................33

Miloš Jovanović

Current international legal aspects

of the Kosovo crisis .......................................................................45

Boško Mijatović

Kosovo negotiations and economy ......................................63

Slobodan Antonić

Kosovo as an asymmetric condominium ..........................69

Chronology ..........................................................................................77

ISSN 1820-5240 UDK 32.(471.11)

Vol. III N o 3-4

 

 

 

 
 
Copyright by NSPM