Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
   
 

KOMENTARI

Odlazak Zorana Drakulića iz DSS-a

   

Intervju sa Nenadom Lj. Stefanovićem, RTS, 10.06.05.

Vladeta Janković

Ne možete ugrožavati vladu koju vaša stranka nosi

N.Lj. S.: Gospodine Jankoviću, za Vas kažu, da postoji takva titula, da biste bili najveći gospodin na srpskoj političkoj sceni, ali takođe ovih dana je bilo dosta komentara da način na koji se Demokratska stranka Srbije rastala od svog istaknutog člana gospodina Drakulića nije bio previše gospodstven pre nekoliko dana, a Vi ste bili zaduženi da date objašnjenje gde su se partija i Drakulić rastali.

VLADETA JANKOVIĆ: Prvo da zahvalim na ovim lepim rečima. Daću Vam tačno objašnjenje šta se dogodilo, i svaku od mojih reči može da potvrdi prvi gospodin Drakulić. Činjenica je da sam se ja posle povratka iz Engleske, kad sam odlučio da nastavim s angažmanom u politici i, razume se, u Demokratskoj stranci Srbije kojoj pripadam od samog početka, zainteresovao za to da i gospodin Drakulić u njoj radi i u onom trenutku on je mislio da treba da bude odmah od Glavnog odbora izabran za potpredsednika stranke. Ja sam otišao kod njega, posle prethodnog dogovora sa vrhom stranke, i predložio mu da se strpi da obojica uđemo u rad predsedništva neformalno a da na prvoj skupštini budemo kandidovani za potpredsednike, i on i ja, i naravno i ostali, kako to bude po Statutu odlučeno. On je na to pristao i ja sam osećao izvesnu obavezu u tom smislu. Ja sam ga zaista gledao u oči i rekao mu da će biti kandidovan za potpredsednika. To je bilo moje najbolje saznanje. Međutim, kako je u međuvremenu došlo do tih dosta ozbiljnih nesporazuma, ne ličnih nego prosto demonstracije izvesne nelojalnosti prema stranci, ne možete vi biti u vrhu stranke a tako ljuto napadati nekoga ko sa tom istom strankom sačinjava vladu...

N.Lj.S.: Oprostite, Vi ste mu zamerili nedostatak smisla za timsku igru, ali zar nije on od početka ličio na nekog Savićevića unutar DSS koji je voleo da solira malo, to je bilo poznato da voli da dribla politički.

VLADETA JANKOVIĆ: Ljudi danas malo razumeju, i nije ni čudo što ne razumeju dobro prirodu stranačkog delovanja, šta je uopšte politička stranka. Suviše smo dugo živeli u komunizmu i to još uvek mi nekako počinjemo da shvatamo. Tu ima jedan minimum discipline i, ja ću reći, stranačke lojalnosti koja nije lična, nego lojalnost ideji i krugu ljudi sa kojima radite, delite dobro i zlo i borite se za neki ideal. Dakle, to je ta vrsta lojalnosti i ne možete... to je prosto nedopustivo, to nije stvar soliranja ili ne znam kolektivnog igrača. Ne možete ugrožavati vladu koju ta stranka nosi. I ako vam se kaže da to ne radite ne smete s tim nastaviti. I ja sam, prosto zato što verujem u neki zdrav odnos među ljudima, takođe insistirao da ja budem učesnik u razgovoru gde će gospodinu Drakuliću biti saopšteno da neće biti kandidovan i razloge zbog kojih neće biti kandidovan. Volim ljude da gledam u oči, ja sam mu to rekao, gledali smo se u oči kad smo razgovarali u novembru, gledamo se u oči i sad. I razlozi što ja mislim da Vi ne treba da budete kandidovani, iako odluka nije moja, ona po Statutu pripada predsedniku stranke, su ti i ti. Znači, ne može se postupati na ovaj način. Istovremeno, budući da znam sposobnosti gospodina Drakulića, i verovali mi ili ne, ali ja iskreno mislim da je on neobično sposoban čovek, uostalom to je dokazao i bez ovih mojih komplimenata, bio bi stranci veoma koristan kada bi hteo da radi u njenom interesu, znači da radi u dogovoru sa ostalima i da radi ono što je u interesu stranke a onda, u krajnjoj liniji, i ispunjenjem njenog programa u interesu države.

N.Lj.S.: On je, na primer, upro prstom u vladu i rekao da u ministarstvu energetike ima pojave korupcije i Vi ste sutradan izašli pred novinare i rekli Ministarstvo energetike je to proverilo i njegove tvrdnje nisu tačne . Nije li to pomalo naivno, ako je to prava reč, objašnjenje da neko optužuje ministarstvo i da onda ministarstvo samo proverava da li je dobro radilo ili nije.

VLADETA JANKOVIĆ: Ne, pazite, on jeste, Drakulić jeste u jednom trenutku doneo dokument koji bi trebalo da dokazuje zloupotrebu u jednom poslu s naftom, ja nisam stručnjak za te stvari i ne znam tačno. Predsednik, odnosno premijer je odmah to dao nadležnom ministarstvu, i ministarstvo je po mom saznanju, osnovalo nekoliko komisija, a dobro sam proverio ovo što govorim, koje su se pozabavile navodima u tom papiru i to je jedini put da je gospodin Drakulić dostavio neki dokaz ili ono što on smatra dokazom, znači optužbu koja je na papiru, nepotpisanu doduše. I to je provereno. Provereno je od strane komisije. Da su te komisije našle bilo šta sumnjivo zna se koji  bi dalje put bio. Ali, nikad nije kasno, gospodin Drakulić i sad može izaći sa tim optužbama, navodeći činjenice, imena, i sad ne mora da ide preko... može da ide direktno u nadležne organe, policiju...

N.Lj.S.: Gledano ovako sa strane, čini se da oko -DSS-a ima neke napetosti koja ranije nije bila prepoznatljiva. Gospodin Drakulić jednoga dana kaže da napušta stranku, već sutradan ga stranka odlučno briše iz evidencije. Da li je to dobar utisak da postoji neka vrsta napetosti... Da li zbog toga što je on počeo da govori o korupciji a upravo je to bilo najjače oružje DSS-a ranije za vreme DOS-ovske vlade kada je DSS najviše upirao prstom u primere korupcije.

VLADETA JANKOVIĆ: Pa da je DSS zaista umešan u korupciju ovi koji su protiv njega, ima ih dosta, ima ih i učenih, i obaveštenih, i opakih, i sa punim pristupom medijima, oni bi te dokaze davno otkrili. Međutim, do sada ih nije bilo. Što se tiče gospodina Drakulića, zašto se tako reagovalo, ja zaista svedočim iz prve ruke, njemu je ponuđeno da, ako već nije potpredsednik, da ostane u predsedništvu stranke, znači u tom krugu od sedam-osam ljudi i žena koji vode stranku, da potpuno preuzme privrednu politiku Demokratske stranke Srbije, čak mu je stavljeno u izgled da u nekoj narednoj vladi, ako bi došlo do rekonstrukcije, da može uzeti te resore koje kritikuje. Međutim, on je smatrao da mu to nije dovoljno. Bilo je: ili potpredsednik ili ništa.

N.Lj.S.: I kada je otišao, jedna od poruka koja se čula za njim kad je zatvorio ta stranačka vrata bila je i ova: on je od onih koji uvek vole samo srce od lubenice, a kada si zajedno sa ostalima onda i drugi valjda moraju tu da priđu. Otkud sad taj utisak da DSS kao stranka koja se držala daleko od kapitala, krupnog kapitala, tajkuna, da je sad oko stranke dosta onih koji vole srce od lubenice, a sad se priča da Drakulić nije bio jedini.

VLADETA JANKOVIĆ: Ja mislim da je odgovor na to pitanje sasvim blizu i da je vrlo jasan. Čim ste na vlasti, ili čak blizu vlasti, ili čak ako imate nekakav uticaj na vlast, sve nekako dobija druge konotacije, počevši od izjava, počevši od reči pa do dela, sve se objašnjava na neki drugi način i dobija neku drugu težinu. Otuda to što ste vi, recimo, nazvali napetošću u Demokratskoj stranci Srbije, verujte mi, ja toga nisam svestan, ali potpuno prihatam da tako nešto postoji jer čim ste na vlasti morate biti, odmah ste pod pritiskom spolja i iznutra, jer kuda će kapital nego prema vlasti. Stvar je vlasti da odoli tom kapitalu i da odoli njegovom uticaju. Po mom saznanju Demokratska stranka Srbije, u njeno ime mogu da govorim, tome odoleva i neće tolerisati ako bi neka od koalicionih stranaka bila dokazano umešana u prljave korupcionaške poslove, po tu cenu Demokratska stranka Srbije neće ostati na vlasti, biće spremna da se ova vlada povuče i da idemo na izbore, pa i po cenu da se odreknemo svih ovih ciljeva koje smo počeli da ostvarujemo. Jer, vidite, nije reč samo o famoznoj Studiji o izvodljivosti, o kojoj govorimo, reč je o tome da smo ponovo uspostavili odnose sa najmoćnijom zemljom na svetu, sa Sjedinjenim Američkim Državama, punu normalizaciju odnosa. Reč je o tome da su nam određeni datumi za početak pregovora o pristupanju Paktu za stabilizaciju i asocijaciju. To su sve fiksni, opipljivi rezultati, plus počinje procena standarda i bliže se pregovori o Kosovu, plus dolazi 2006. i rešavanje odnosa u okvirima Državne Zajednice. Pa sad ako ćemo da idemo u izbornu kampanju od nekoliko meseci, ako ćemo tu ravnotežu koja je s mukom postignuta i te rezultate koji su s mukom postignuti da dovedemo u pitanje, i to ćemo uraditi ali naravno ako bi se pokazalo da je krupni kapital u toj meri uticajan i da dovodi u pitanje političko funkcionisanje izvršne vlasti.

N.Lj.S.: Da li Vas plaši, gospodine Jankoviću, taj silan novac koji je počeo da se vrzma oko politike u državi koja nema baš tako stabilne institucije – imamo gospodina Karića koji ima sopstvenu stranku, imamo najavu gospodina Kostića, ne znam da li je već formirao ili je samo najavio,  sada i gospodin Drakulić govori da će i on osnovati možda svoju stranku. Otkud ta potreba ljudi koji imaju mnogo novca da na taj način uđu u politiku ili se vrzmaju negde oko politike?

VLADETA JANKOVIĆ: Za njih bi bilo jednostavnije, kao i za gospodina Karića, da kupe neku gotovu stranku. Ali to izgleda ne ide tako lako. A napraviti stranku pukim novcem preko noći to nikuda ne vodi, verujte mi, videće se. Može recimo političar kakav je gospodin Karić govoriti sve te neverovatne stvari koje on govori, i imati na anketama rezultat koji on ima, ali to ne znači da je stranka zdrava i da može da opstane. To se ne pravi tako. Znam o čemu govorim, znam kako se pravi politička stranka i koliko krvi čovek treba da propljuje i koliko odricanja da prođe da bi napravio nešto što će trajati. To je uradio SPO u svoje vreme pa je na zagonetan način u dobroj meri upropastio te rezultate; to je napravila Demokratska stranka, to je napravila Demokratska stranka Srbije, i Srpska radikalna stranka. To traje deset-petnaest godina, i to su utemeljeni proizvodi politički. A sad vi dođete pa novcem privučete jedan broj ljudi, napunite neku salu, idete po Srbiji, zakupljujete sale i medije govoreći krupne budalaštine koje nemaju nikakvog uporišta u stvarnosti, a ljudi vole da ih čuju, to vas neće daleko dovesti. Zato ja uopšte nisam uznemiren postojanjem Pokreta snaga Srbije recimo, ili tim mogućim strankama u koje uzgred uopšte ne verujem, koje bi mogli napraviti gospodin Kostić ili gospodin Drakulić, a znajući njegovu inteligenciju ja sumnjam da će bar on to učiniti.

 

  

 
     
     
 
Copyright by NSPM