Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
   
 

KOMENTARI

Politički život

   

 

Vladimir Milutinović

Autoritarno- demokratski rečnik

Pošto značenja reči određuju njihove upotrebe, a one mogu biti razne, cilj ovog rečnika neće biti da pokrije sva značenja izabranih reči. Važna su samo značenja koja te reči zadobijaju u autoritarnoj i demokratskoj politici u Srbiji našeg vremena. Na primer, autoritarni političar u Americi neće Zapad koristiti kao univerzalno strašilo, nego će to biti promenljive sile zla koje se nalaze na drugim političkim stranama sveta. Rečnik sigurno nije potpun, ali s obzirom da je svrha autoritarne politike ograničena, njen rečnik i ne treba da bude preširok. Ovo su najfrekventnije reči, redom kojim su se nametale (najpre je dato značenje u autoritarnom rečniku, a onda u demokratskom):

Moral - aut. osnovni medijum autoritarne politike; kod jednostavnijih pitanja on je konvencionalan, ali kada počne da se primenjuje na komplikovanija pitanja postaje izraz interesa autoritarne grupe i, paralelno, biva zaštićen od kritike dem. pravila koja štite interese svih, neproizvoljna i ukorenjena u neku intelektualnu tradiciju i zbog tog imuna na uticaje iz sfere politike; moral se shvata kao ograničenje za politiku, a ne kao njen medijum

Sloga, jedinstvo - aut. fetiš autoritarne politike; autoritarne ličnosti zainteresovane su za slogu iz prostog razloga što se na taj način, ukoliko su one nosioci politike, eliminiše opozicija i kritika te politike; pored toga, jedinstvo se uzima kao da magično deluje na ostvarivanje ciljeva politike, npr. ne vidi se nikakav problem u tome da neka grupa može jedinstveno da skoči u neki ambis ili glavom krene u neki zid a da im jedinstvo neće nimalo pomoći dem. saglasnost je cilj svake rasprave vezane za osnovna moralna ili politička pitanja, ali se neslaganje i kritika u principu ne odbacuju; kvalitet politike presudno utiče na uspeh, dok je slaganje poželjno u onoj meri u kojoj se ne pojavljuju razlozi za kritiku

Izdajnik - aut. svako ko ne prihvata određenu autoritarnu politiku; izdajnik je suprostavljen narodu čiji je glasnogovornik autoritarni političar dem. ne pojavljuje se kao politička kategorija

Narod - aut. izmišljena grupa unutar nacije koja legitimiše autoritarnu politiku; ovoj grupi ne pripada niko ko dovodi u pitanje aut. politiku i ima svoje mišljenje - imati odvojeno mišljenje i biti izdajnik su jedno isto. dem. nacija - zajednica u okviru koje se odvija kulturni i politički život, pre se pojavljuje u pogledu sa strane i pri upoređivanju sa drugim zajednicama nego u govoru u samoj zajednici; nikad se kao pojam ne suprotstavlja vlasti, kao da u društvu postoje npr. vlast, intelektualci i narod

Ideologija - aut. ono što počiva samo na volji neke grupe, što je stvar izbora i što zbog toga obavezuje samo njene pripadnike i ne podleže kritici; autoritarne ličnosti u ideologiju svrstavaju sve što ne postoji kao materijalna činjenica; pojam je najpre neutralan, ali dobija jače ili slabije negativne ili pozitivne predznake u zavisnosti od toga da li su neke ideje ili bilo kakvi stavovi prihvaćeni od strane neke autoritarne grupe ili su to stavovi njenih protivnika.   dem. pretežno negativan pojam pod koji potpadaju ona mišljenja koja se na neki od načina štite od kritike; mišljenje kome je više stalo do delovanja na slušaoce, nego do istine

Istina - aut. ono što odgovara interesima autoritarne grupe dem. ono što odgovara stvarnosti

Lopovi, idioti, kriminalci, ustaše, psihopate, mafijaši - aut. politički protivnici dem. ove reči se ne koriste u politici

Nacionalni interes - aut. interes autoritarne grupe dem. zaštita prava i prosperiteta svakog člana društva (nacije)

Sloboda - aut. naizgled najcenjenija vrednost; ustvari, opredeljenje za otsustvo ograničenja, potrebno da bi autoritarna politika bila legitimna; sloboda se vidi i kao sloboda da se drugi ne priznaju kao izvor bilo kakve obaveze, otuda se prava sloboda vidi u izolovanosti dem. neophodno sredstvo da bi se ostvarili ciljevi prosperiteta; sloboda je moguća tek u uslovima zabrane kršenja slobode drugih (svakoga); sloboda postoji radi istine, sreće, zajedničkog dobra, a nije sama sebi svrha, niti je najviša vrednost

Razlike, podele - aut. pojmovne razlike, kao korištenje različitih kriterijuma, u principu su nepoželjne, jer podsećaju na protivljenje volji autoritarne grupe i na slobodu mišljenja; podele su poželjne kada kriterijume postavlja autoritarna grupa dem. kada su pojmovne one su motor napretka, znak postojanja kriterijuma i ograničenja; podele su loše kada se odnose na deljenje ljudi prema osobinama   koje ne mogu kontrolisati ili spadaju u prava koja ne štete zajednici; npr. loše je sa vrednosnim posledicama deliti ljude po nacionalnosti, rasi, polu itd. ili im zamerati političke razlike kao takve

Borba, sila, rat - aut. stanja za koja je autoritarna politika dizajnirana, jer su to stanja u kojima su suspendovana univerzalna ograničenja; autoritarna politika svoje okruženje vidi kao iracionalno i neprijateljsko, zbog toga se u takvom odnosu ne može pozivati na nešto univerzalno, već preostaje samo sukob dem. granična i nepoželjna stanja; kada nisu preduzeta u nuždi, njihovo iniciranje smatra se izrazom slabosti; borba je prihvatljiva kao takmičenje ili odbrana

Nepravda - aut. autoritarna politika sav svoj smisao vidi u delovanju koje se tiče neke nepravde; preferira se uzvraćanje istom merom u odnosu na ispravljanje nepravde; zbog toga se o kriterijumu pravde ne raspravlja (jer kriterijumi ograničavaju apsolutnu slobodu) dem. nepravda se posmatra kao nepoštovanje univerzalnog poretka, a njeno ispravljanje kao njegovo osnaživanje; raspravlja se o kriterujumu pravde; politikom se ostvaruju prvenstveno ciljevi koji stvaraju novu vrednost, a ne traže povraćaj oduzete vrednosti

Poniženje - aut. dominantno i trajno osećanje koje se javlja u autoritarnoj politici; neko poniženje je razlog raskidanja prećutnog ugovora sa širom zajednicom dem. poniženje je pre sramota za onog koji ponižava nego za poniženog; dem. politika želi da se oslobodi osećanja poniženosti

Ponos - aut. osećanje koje bi trebalo da prati sve poteze aut. politike, negacija poniženja dem. osećanje koje nastaje sa našim uspehom ili uspehom nekog nama bliskog

Dostojanstvo - aut. proizvod autoritarne politike dem. osobina koja se pripisuje onome ko brani i poštuje univerzalne norme

Hrabrost - aut. suprotstavljanje okolini, izlaganje riziku, najviša hrabrost je svestan izbor prirodnog stanja sukoba ili rata dem. dem. politika pored hrabrosti ceni promišljenost i znanje, posebno znanje o univerzalnim pravima i upornost da se ta prava brane; hrabrost je odbrana tih normi pod rizikom za vlastiti život

Uvreda - aut. protivljenje autoritarnoj volji; bilo kakva negativna ocena aut. politike; autoritarna ličnost želi da izjednači želje i stvarnost i protivi se svakom suprotstavljanju njenim željama; autoritarna politika je u svom elementu kada deluje iz nekog jakog osećanja dem. uvreda je takođe poniženje za onoga koji vređa; u dem. politici postoji napor da se ne dela pod uticajem osećanja uvređenosti

Zapadno, Istočno, srpsko, hrvatsko, albansko itd. - aut. vrednosne ocene dem. odredbe stvarnosti

Zapad - aut. zajedničko ime za Ameriku i zemlje Evrope koje se vide kao apsolutno zle i trenutno svemoćne; zle namere onemogućavaju svaku zajedničku vrednost sa članovima ovih nacija, a svemoć objašnjava zašto aut. politika ne može da postigne obećane rezultate; protivnici aut. politike od Zapada primaju naloge dem. aut. etiketa; strana sveta na kojoj se nalaze dominantni faktori u međunarodnoj politici; zemlje čija je kultura dala, baš kao i istočna, nemali doprinos srpskoj i svetskoj kulturi

Patriota - aut. pripadnik nacionalističke autoritarne grupe dem. čovek koji želi dobro svojoj zemlji

Demokratija - aut. neomiljena kao ograničenje aut. vladavine, kuđena kao odsustvo čvrste ruke; diskvalifikovana kao zapadni izum; iskorišćena kao vladavina većine onda kada većina podržava aut. politiku dem. - vladavina u interesu naroda prema utvrđenim i proverenim pravilima; duh demokratije je duh opšteg interesa nasuprot partikularnom interesu; demokratija nije sleđenje volje većine u svim pitanjima - npr. u slučaju da većina želi stanje bez zakona, demokrata (onaj koji želi da dela u ineteresu svih) bi bio protiv volje većine

Mondijalisti - aut. oni koji u okolnom svetu ne vide neprijatelje. dem. etiketa iz aut. rečnika, pojam kome se ne može dati neko korisno pozitivno značenje

Globalizacija - aut. negativan proces vidjen isključivo kao nasilje nad malim narodima od strane moćnih i bogatih; odgovor na globalizaciju vidi se u izolaciji dem. realan proces povezivanja na svetskom nivou i proces ujednačavanja političkih, kulturnih i ekonomskih normi; ima pozitivne i negativne strane.

...

(Rečnici obično nemaju zaključke - pa i ovo neće biti zaključak - ali se iz rečnika može učiti i kasnije se na osnovu tog znanja može prepoznati i razumeti jezik koji neko koristi. A poznavanje jezika je osnova za raspravu, ukoliko se u njoj vidi nešto pozitivno)

 
     
     
 
Copyright by NSPM