Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
   
 

KOMENTARI

Politički život

   

 

Dejan Vuk Stanković

KROZ IGLENE UŠI DO SLEDEĆE PRILIKE

Kako bi se narodski reklo: „kroz iglene uši“. Upravo tako i nikako drugačije prošao je izbor Ivane Dulić-Marković na mesto potpredsednika Vlade Srbije. Većinom od 126 glasova, sačinjenom od poslanika vladajuće koalicije, dokazano pouzdanih partnera manjinskog, narodnjačko-liberalnog kabineta premijera Koštunice - socijalista, kao i uz glas dojučerašnjeg poslanika opozicionog kluba „Za evropsku Srbiju“, dobili smo prvu ženu potpredsednika srpske vlade.

I dok je premijerovo obrazloženje u prilog kadrovsko-političkom kontinuitetu aktuelne vlade, u duhu izvornog realpolitičkog rezonovanja, SPS je u liku lidera Ivice Dačića saopštio da je podrška Dulić-Marković podrška političkoj stabilnosti, uz napomenu da stranka nikada zvanično nije rekla da neće glasati za njen izbor. Gestom poslaničke grupe SPS-a i svojim potonjim izjavama, Dačić je porekao snažan kritički naboj socijalista prema dojučerašnjoj ministarki poljoprivrede. Izgleda da su njene primedbe o zločinačkom karakteru vladavine SPS-a otišle s vetrom. Međutim, ni nova potpredsednica Vlade, evroreformski nastrojena agroekspertica iz G17, nije bila gadljiva na podršku socijalista.

Imenovanje Dulić-Marković i političko ponašanje SPS-a nije samo poseban slučaj moralno-političke nedoslednosti već ukazuje na ključne konture političkih zapleta u zemlji. Potonja rekonstrukcija Vlade jedan je u nizu dokaza da manjinski kabinet Vojislava Koštunice uspešno odgovara na izazove opozicionog osporavanja u parlamentu. Ipak, nesumnjiv uspeh na polju opstanka na vlasti nije lišen tendencija koje narušavaju krhke temelje liberalne demokratije u Srbiji. Reč je o dve tendencije: debalansu političke moći i odlučujućoj, gotovo sudbinskoj, ulozi malih stranaka na dinamiku i ishode političkih događaja.

Pod debalansom političke moći najčešće se podrazumeva nesrazmera količine političke moći i stepena podrške u javnosti. Rezultati dosad održanih izbora, kao i istraživanja javnog mnjenja nesumnjivo pokazuju mnogo veću popularnost opozicije u odnosu na bilo koju političku ličnost i stranku izvršne vlasti. Ipak, nepopularnost izvršne vlasti nije dovoljan, a ni nužni uslov njene promene.

U faktičkom nesaglasju dinamike političkog procesa i demokratskih ideala često se događa stvarni politički život. Do kraja odvojeni od stvarnosti, ideali gube konstitutivni značaj za njeno utemeljenje i oblikovanje, dok stvarnost gubi svoju racionalnu osnovu i postaje poprište sukoba strasti, interesa i predrasuda. Upravo zato, po nekom nepisanom pravilu, u parlamentarnim demokratijama, u periodima između izbora, vlast se najčešće gubi i dobija u zavisnosti od odnosa snaga u parlamentu.

U tom svetlu, 126 poslanika koji su podržali Ivanu Dulić-Marković predstavljaju tanku, ali dovoljnu većinu. Iako matematičko-politička akrobatika garantuje opstanak aktuelne vlade, ona u isti mah lišava aktere sa izrazitom podrškom u javnosti (pre svih SRS i DS) prava da budu u centru političkog odlučivanja.

Politička konstelacija ovog tipa posebno negativno deluje u javno-političkom diskursu. Umesto da postane legitimacijska osnova demokratsko-prosvećene vladavine, javnost postaje poprište beskrajnih politikantskih kalkulacija, retoričkih smicalica i nekonzistentne argumentacije. Mnoge politički relevantne distinkcije na ideološkom planu postaju zamagljene, vrednosti racionalne debate i tolerancije uzdrmane, a po nekom nepisanom pravilu, iz te i takve sociopolitičke i medijske klime sledi pronalaženje alibija za bilo koji politički potez.

U ime održanja na vlasti, a često zarad dolaska na istu, sve, svako i svašta postaje opravdano. U sklopu naših aktuelnih političko-medijskih (ne)prilika ne čudi da u javnom mnjenju preovlađuje duh duboke političke apatije i protesta, iskazan u niskom stepenu zainteresovanosti građana za politički život.

Na aktuelni debalans moći nadovezuje se još jedna tendencija u srpskom javnom i političkom životu: prevelik, reklo bi se, često i odlučujući uticaj malih stranaka na politički proces. Iako značajno prisutna, ova tendencija u srpskoj politici nije specifičnost sadašnje vlasti. Njeno prisustvo uočljivo je tokom devedesetih, u trenucima kada je Nova demokratija omogućila većinu socijalistima nakon izbora 1993. godine. I vreme vladavine DOS-a nije bilo lišeno značajnog učešća u vlasti stranaka koje su imale i imaju zanemarljiv uticaj u javnom mnjenju.

Male stranke, same po sebi, nisu problem za politički život. Problem nastaje onda kada dobiju važnu ulogu, bilo u vršenju vlasti, bilo u suštinskom određivanju pravaca politike vlade. Razlog za tako nešto je u njihovom privremenom karakteru. Upravo zbog toga što u (ili uz) vlasti „sad i nikad“ kod malih stranaka postoji snažna tendencija da sopstvene interese postave iznad opštih interesa.

Politika kratkoročnih dogovora velikih i malih partija, vođena logikom „od slučaja do slučaja“, endemski slabi krhke institucije demokratije u Srbiji, povećava mogućnost zloupotrebe vlasti i gotovo do paroksizma dovodi konfuziju u javno-političkom polju. Sadašnji raspored snaga u Skupštini je takav da trend dogovora velikih i malih stranaka, vođen logikom golog političkog preživljavanja, ima budućnost u mesecima koji dolaze.

Izgledi za autentičnije strukturiranje i funkcionisanje liberalno-demokratskog poretka direktno su povezani sa održavanjem novih izbora. Da bismo napredovali u pravcu liberalne demokratije, valja doneti i novi ustav, ali i ustrojiti izborna pravila tako da dovedu do dvostruke racionalizacije političkog života - smanjenja broja relevantnih političkih aktera i njihove jasnije ideološke pozicioniranosti.

Razlog je jasan. Jedino autentični predstavnici naroda, konzistentnih političkih stavova, mogu biti kredibilni i autoritativni. Samo onaj ko se u kontinuitetu bori za svoje političke pozicije, shvata teret boravka na vlasti i u opoziciji, i iznad svega biva motivisan jasnom vizijom o politici i društvu, može biti odgovarajući politički akter u demokratskoj političkoj utakmici.

Izbor Dulić-Marković ima dva važna elementa u profilisanju imidža srpske političke elite kao prosvećene proevropske elite. Reč je o ženi i ekspertici. Oba navedena momenta odgovaraju visokim moralno-političkim kanonima političke korektnosti, koji ukazuju na horizont političkog diskursa i prakse u savremenim demokratijama. S druge strane, čitav slučaj, posmatran iz domaćeg konteksta, pokazuje da je reč o političkoj iznudici, nejasnog roka trajanja, sa nevelikom podrškom javnosti.

 

 

 

 
 
Copyright by NSPM