Home

Info

Pretplata

Kontakt

Prošli brojevi

Posebna izdanja

Komentari

Debata

Hronika

Linkovi

NOVA SRPSKA POLITIČKA MISAO

 

Dosije "Somborske novine"

 

STAVOVI CLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVNOG ODBORA IZ REDOVA ZAPOSLENIH, SINDIKATA  NEZAVISNOST I REDAKCIJE POVODOM USVAJANJA IZVESTAJA O POSLOVANJU JP  SOMBORSKE NOVINE NA SEDNICAMA NADZORNOG ODBORA I UPRAVNOG ODBORA ODRZANIM 1. MARTA 2003.

INICIJATIVA  ZA RAZRESENJE DIREKTORA JP  SOMBORSKE NOVINE

INICIJATIVA ZA UVRSTAVANJE U DNEVNI RED SEDNICE SKUPSTINE 31. MARTA INICIJATIVE ZA RAZRESENJE DIREKTORA JP  SOMBORSKE NOVINE  DANILA SEKULICA

INFORMACIJA ZA MEDIJE

Pripremljen govor Slobodana Jerkovica za sednicu skupstine opstine

Tekst koji je Milica Bunjevac-Vorkapic nameravala da procita na sednici skupstine opstine 31.mart.

Milica Bunjevac Vorkapic, novinar, predsednik sindikata UGS NEZAVISNOST  ,  konferencija za stampu  8. april  2003.

INFORMACIJA O DINAMICI ZBIVANJA

Pismo NUNS-u

Propratno pismo NUNS-u (II)

Saopstenje novinara "Somborskih novina". clanova NUNS-a

 

STAVOVI CLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVNOG ODBORA IZ REDOVA ZAPOSLENIH, SINDIKATA  NEZAVISNOST I REDAKCIJE POVODOM USVAJANJA IZVESTAJA O POSLOVANJU JP  SOMBORSKE NOVINE NA SEDNICAMA NADZORNOG ODBORA I UPRAVNOG ODBORA ODRZANIM 1. MARTA 2003.

 

 

Na osnovu izvestaja clana Nadzornog odbora i clana Upravnog odbora iz redova zaposlenih, Zapisnika sa XI sednice Upravnog odbora preduzeca odrzane 3. marta i sastanka clanova kolektiva sa direktorom i predsednikom Upravnog odbora odrzanog 7. marta dosli smo do sledecih saznanja

 

            1.  Direktor preduzeca predao je godisnji obracun / Zavrsni racun/ nadleznim sluzbama platnog prometa pre nego sto je isti pregledan od strane Nadzornog odbora, odnosno usvojen od strane Upravnog odbora.

 

            2/  Nadzorni odbor na sednici  3. marta  nije razmatrao niti usvojio godisnji obracun  preduzeca /Zavrsni racun/ nego samo izvestaj direktora o poslovanju preduzeca u 2002. godini, cime je povredjen clan 26 Statuta preduzeca.

                 a. Inicijativa clana Nadzornog odbora iz redova zaposlenih da Nazornom odboru bude predocen godisnji obracun okarakterisana je od strane direktora kao licna i neprimerena, a od predsednika Nadzornog odbora kao nepotrebna.

              b. Nadzorni odbor nije sacinio zapisnik sa sednice, a  o njegovim stavovima na sednici Upravnog odbora usmeno je informisao direktor preduzeca.

 

            3. Upravni odbor na sednici 3. marta nije razmatrao niti usvojio godisnji obracun /Zavrsni racun/ preduzeca nego je prihvatio izvestaj direktora o poslovanju za 2002. godinu. Taj izvestaj je nepotpun i obuhvata samo izvode iz bilansa uspeha, dok je izostala pismena informacija o bilansu stanja preduzeca, kao sastavnog dela godisnjeg obracuna. To smatramo da je, osim ostalog, i uskracivanje prava zaposlenih na blagovremeno informisanje o radu i poslovanju preduzeca shodno clanu 35. Statuta.

 

            4. Zapisnik sa XI sednice Upravnog odbora na oglasnoj tabli preduzeca nekompletan je, bez priloga na koje se odnose pojedine odluke, cime je povredjen clan 36. Statuta.

 

 

 

 

            S obzirom da smo dosli do saznanja da je tokom razmatranja rezultata godisnjeg poslovanja preduzeca u 2002. godini doslo do niza propusta i visekratne povrede Statuta, molimo Nadzorni odbor i Upravni odbor preduzeca da u sto kracem roku razmotre navedene cinjenice, a svoj posao vezan za godisnji obracun obave u skladu sa svojim pravima i odgovornostima utvrdjenim Statutom preduzeca. Tom prilikom molimo da nam se u smislu clana 35. Statuta predoce i sledece informacije

 

 

            1. Pismeni izvestaj o bilansu stanja preduzeca po Zavrsnom racunu za 2002. godinu sa nacinom raspodele dobiti preduzeca iz 2001. godine, tokom 2002., sa pripadajucim odlukama.

 

            2. Izvestaj o nenaplacenim potrazivanjima sa specifikacijom / lista duznika, vreme nastanka duga, broj utuzenih duznika sa sudski naplacenim iznosom, broj i imena duznika kojima je otpisan dug sa pripadajucim odlukama, /  i  iznos placenog poreza po osnovu fakturisane a nenaplacene realizacije u 2002. godini, kao i kretanje iznosa nenaplacene realizacije po godinama od osnivanja preduzeca preduzeca.

 

            3/ Informaciju o osnivackom kapitalu preduzeca / clan 13 Statuta/ i stanju nivoa obavezne rezerve preduzeca/ clan 18 Statuta/ sa pripadajucim odlukama.

 

           

 

                                              Jovan Sedlanov, clan Nadzornog odbora i

                                                                           Upravnog odbora iz redova

                                                                            zaposlenih

                                               Isa Basaric, clan Upravnog odbora iz redova

                                                                           zaposlenih                            

 

                                               Milica Bunjevac Vorkapic, predsednik

                                                                            sindikata Nezavisnost

 

                                               Slobodan Jerkovic, glavni i odgovorni urednik

 

           

      Ovaj tekst uputiti       1. direktoru preduzeca

                                         2. predsedniku Upravnog odbora

                                         3. predsedniku Nadzornog odbora

                                         4. Izvrsnom odboru SO

                                         5. predsedniku SOI

 

                                          INICIJATIVA

            ZA RAZRESENJE DIREKTORA JP  SOMBORSKE NOVINE

 

           

            Predlazemo Upravnom odboru da razresi duznosti direktora Danila Sekulica shodno clanovima 23., 31 i 35.. Statuta preduzeca

            Razresenje predlazemo iz tri razloga

 

            1/ Ne poseduje sposobnost za obavljanje poverenih mu poslova i zadataka, shodno clanu 31. stav2 Statuta

OBRAZLOZENJE

             a./ Ne saradjuje sa Redakcijom i glavnim i odgovornim urednikom    

                sistematski u duzem periodu ignorisuci  njihove potrebe i

                zahteve

              b/ Nije razvijao delatnost preduzeca. Osim izdavanja novina, sto je

                 osnovna delatnost, tokom dve i po godine nije inicirao, ugovorio

                  niti odradio nijedan posao niti komercijalni projekat, iako je

                  za to bilo potreba, prilika i sredstava.

               c/ Predlozio je restriktivan, stagnirajuci plan rada  i poslovanja

                  preduzeca u 2003. godini, uz minimalno povecanje prihoda

                  od 5 do 7 odsto, iako je kao neposredno odgovoran morao

                         da zna da samo korekcijom cene novina / sa 20 na 25 d/       

                    krajem prosle godine i cena komercijalnih usluga realno povecanje ostvareno u januaru premasuje plan za vise od 20 odsto.

 

            2/ Svojim nesavesnim i nepravilnim poslovanjem, shodno clanu 31. stav 3 Statuta naneo je direktnu odnosno indirektnu stetu preduzecu

OBRAZLO2ENJE

                  a/ Radi vlastitog komoditeta , a protivno interesima firme, tokom 2001. i 2002. godine na racunu zadrzavao velika sredstva / od 400.000 do 700.000 dinara/ ne ulazuci ih u projekte i druge poslove niti ih interesno oplodjujuci preko bankarskih plasmana. Na ovaj nacin indirektno ostetio preduzece za preko milion i po  dinara.

                        b/ Doprineo stvaranju i dugorocno u kontinuitetu tolerisao visok nivo i stalni porast nenaplacene fakturisane realizacije, ne preduzimajuci odgovarajuce zakonske mere za naplatu.

                     c/ Iako je od polovine 2002. godine posedovao ponude drugih stamparija, manje za  150do 20 odsto od cene stampanja novina u stampariji  Vojvodina , nije preduzimao neophodne radnje za kompletiranje opreme za prelom koja bi omogucila stampanje novina u tim stamparijama, iako su za tu namenu postojala finansijska sredstva.

 

            3/ Onemogucavao ostvarivanje prava zaposlenih, shodno clanu 31. stav 5 Statuta.

OBRAZLO2ENJE

                 a/ Neiznosenjem pravih informacija iz godisnjeg obracuna i skrivanjem nekih rtelevantnih podataka iz takozvanog bilansa stanja preduzeca po zavrsnom racunu ogresio se o clan 35. Statuta

 

            4/ Zloupotrebio sluzbeni polozaj da bi pribavio licnu korist, narusavajuci osnovna prava zaposlenih radnika

OBRAZLO2ENJE

                a/Pravilnik o raspodeli sredstava solidarne stambene izgradnje izradio u skladu sa sopstvenim potrebama i isposlovao, izmedju ostalog i kao clan Upravnog odbora Fonda, da ih i dobije

                  b/ Prikazivao svoj status kao podstanarski iako je istovremeno, kao odgovorno lice isplacivao samom sebi troskove putovanja na relaciji Sombor Stanisic.

 

                                                                               Jovan Sedlanov, clan

                                                                                  Nadzornog i Upravnog

                                                                                  odbora iz redova

                                                                                   zaposlenih

                                                                              

                                                                             Milica Vorkapic Bunjevac,

                                                                             Predsednik sindikata

                                                                              Nezavisnost

 

                                                                                Slobodan Jerkovic,

                                                                                gl. i odg. urednik                          

Ovu inicijativu uputiti

            1/ Nadzornom odboru

            2/ Upravnom odboru

            3/ Izvrsnom odboru SO

            4/ Predsedniku SO

 

SKUPSTINI OPSTINE SOMBOR

 

 

            INICIJATIVA ZA UVRSTAVANJE U DNEVNI RED SEDNICE SKUPSTINE 31. MARTA INICIJATIVE ZA RAZRESENJE DIREKTORA JP  SOMBORSKE NOVINE  DANILA SEKULICA

 

            Obrazlozenje

           

            S obzirom da Upravni odbor JP  Somborske novine nije prihvatio predlog clana Upravnog odbora iz redova zaposlenih Jovana Sedlanova da se na sednici Upravnog odbora JP  Somborske novine odrzanoj u petak 28. marta, kao dopuna dnevnog reda uvrsti Inicijatinicijativa za razresenje direktora Danila Sekulica, a predsednik Upravnog odbora Dusan Bekvalac odbio da primi pismeno obrazlozenje ove inicijative, obracamo se Skupstini,kao osnivacu, sa molbom da se  Inicijativa za razresenje direktora Sekulica razmotri na ovoj sednici pod tackom izbori i imenovanja, a prilikom davanja saglasnosti Skupstine na odluku Upravnog odbora o razresenju glavnog i odgovornog urednika Slobodana Jerkovica.

            Uz ovaj zahtev prilazemo i Inicijativu za razresenje direktora JP Danila Sekulica, uz napomenu da su jutros opstinskom protokolu predati primerci za Izvrsni odbor SO i predsednika SO Jovana Vujicica.

            Unapred zahvalni

 

                                                         Jovan Sedlanov, clan Nadzornog i

                                                         Upravnog odbora iz redova zaposlenih

 

                                                                   Milica Bunjevac Vorkapic, predsednik

                                                         sindikata Nezavisnost, pomocnik

                                                         glavnog i odgovornog urednika

 

                                                      Slobodan Jerkovic, glavni i odgovorni                                                                                                                                     urednik                                                                                                                        

 

INFORMACIJA ZA MEDIJE

 

            Na sednici Upravnog odbora JP  Somborske novine  odrzanoj u petak28. marta / zakazana dan ranije, cetvrtak 27. marta / prilikom utvrdjivanja dnevnog reda direktor JP Danilo Sekulic, predlozio je kao dopunu dnevnog reda i tacku   RAZRESENJE GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA SLOBODANA JERKOVICA I IMENOVANJE V.D. GL. I ODG. UREDNIKA SOMBORSKIH NOVINA. Ovaj predlog nije bio pismeno obrazlozen.

 

            Jovan Sedlanov, clan Upravnog odbora iz redova zaposlenih, takodje je predlozio dopunu dnevnog reda formulisuci je kao INICIJATIVA ZA RAZRESENJE DIREKTORA JP DANILA SEKULICA. Predlog koji su potpisali Jovan Sedlanov, clan Upravnog odbora iz redova zaposlenih, Milica Bunjevac Vorkapic, predsednik sindikata Nezavisnost i pomocnik glavnog i odgovornog urednika i Slobodan Jerkovic, glavni i odgovorni urednik bio je pismeno obrazlozen, ali predsednik Upravnog odbora Zoran Bekvalac, nije zeleo da ga primi i prilozi u prilogu zapisnika.

 

            Predlog direktora Danila Sekulica uvrsten je u dnevni red, dok je predlog clana Upravnog odbora Jovana Sedlanova bio odbacen vecinom glasova  Odbaceno je takodje i ponovno insistiranje Jovana Sedlanova i potpisnika Inicijative, da se uz ovu odluku u zapisnik prilozi pismeno obrazlozenje Inicijative.

 

            Obrazlozenje Inicijative za razresenje direktora Danila Sekulica, na insistiranje potpisnika, primljeno je i protokolisano tek po okoncanju sednice Upravnog odbora.

 

        Govor Slobodana Jerkovica pripremljen za sednicu skupstine opstine (na sednici nije dobio rec)

            Postovani odbornici, dragi prijatelji.

            Ovo sto cu Vam sada reci, verujte mi, nije nista licno. Mada Vam moze tako zazvucati.

            S ponosom i zadovoljstvom se secam dana, krajem osamdesetih proslog veka, kada sam kao glavni i odgovorni urednik Somborskih novina, vecini Vas koji ovde sedite, kao osnivacima stranaka demokratske provenijencije, omogucivao da svoja prva obracanja gradjanima Sombora plasirate preko stranica Somborskih. I sami znate koliko je to Vama i Vasim strankama tada znacilo. Jos Vam je bolje poznato kakve sam ja zbog toga trpeo golgotu. .

            Jos se dobro secam, kada sam  1993. istim povodom stajao ovde na istom mestu pred skupstinskim sazivom milosevicevske kamarile i polagao racune za nakaradnu uredjivacku politiku Somborskih. Bio sam tada ponosan, sto mi sude Zivote, i horda politickih zombija. Tadasnja presuda za mene je bila znak da su Somborske novine na pravom putu.

            I nisam se prevario.

            U jesen 1996. ovaj grad zakoracio je, nadali smo se tada svi , u postzombijsko vreme, vreme ljudi a ne partijskih aparatcika i ljudskih protuva. Bio sam tada ponosan sto sam Somborac.

U martu 1999. ovaj grad s ponosom je zakoracio u Evropu, zahvaljujuci Somborskim novinama, ali i nekima od Vas. U vreme dok je Miloseviceva strahovlada bila na vrhuncu. Podsecam, postupajuci pred Milosevicevih sudom po  inkvizitiorsko fasistickom, takozvanom seseljevom zakonu o javnom informisanju., a po tuzbi tadasnjeg pomocnika Ministra u Vladi Srbije i radikalskog celnika, Stevana Kesejica,sudija za prekrsaje Marija Malbasa smogla je dovoljno ljudske, gradjanske i profesionalne hrabrosti da presudi u moju korist i korist  Somborskih novina, i gradjana ove varosi. Deo tog poduhvata koji je posredstvom pisane i elektronske reci obisao citav svet bili su i neki  od danas ovde prisutnih. Nadam se da se secaju zajednicke setnje do Zupanije ispod transparenta karikature, nudeci uz put gradjanima hleb i so. I taj fotos, objavljen u Dosijeu o represiji u izdanju NUNS a obisao je citav svet .

Bili smo tada ponosni na nas grad i njegovu demokratsku bastinu, svesni da smo zakoracili  u buducnost. Jedna zena, podse]am, bila je jaca od svih zala  tadasnje Srbije.Uverena da radi po zakonu i savesti osvetlala je obraz svom gradu i svima nama.

Danas, nazalost, u postmilosevicevskoj, demokratskoj Srbiji vas 50 uglednih gradjana, izabranih narodnih  predstavnika, mojom smenom na ovakav nacin i pod ovim okolnostima baca ljagu na taj hrabri cin gospodje MARIJE.

 Danas se stidim, sto sam Somborac, a verujte mi postidjena je i vecina gradjana koja Vam je na izborima poklonila poverenje. Oni su Vam  svojim glasovima omogucili  da sedite u ovim svetim klupama, da bi se ponosili ovom varosi, a ne bi je se stideli. To nikada ne smete zaboraviti. I nema te politike zbog koje taj kredit smete da bacite pod noge tog iskrenog naroda.

Ipak, sretan sam i ponosan sto smo danas, ma koliko to za neke izgledalo za mene gubitnicki, na suprotnim stranama. Na ovaj nacin i to jos u vremenu vanrednog stanja razracunavati se sa listom tako svetlih i svetih demokratskih tradicija i njegovim urednikom, mnogo je vise od  politike, kojom umisljate da se bavite. 

            Nista licno, postovana gospodo odbornici, dgari prijatelji. Nista licno.

Sram Vas bilo. Mislim naravno na sve one koji su na Upravnom odboru digli ili ce danas dici ruku za moje razresenje. Da je pokojni premijer Zoran Djindjic ziv, ovako nesto u Somboru i Srbiji ne bi bilo moguce.

I na kraju dozvolite da kazem nesto i o razlozima mog razresenja. Njega je Upravnom odboru predlozio direktor Danilo Sekulic i sam odbornik ove Skupstine. Uveren da sluzi partiji / DS/, politici i osnivacu , a to je formalno pravno  ova  Skupstina. I ja mu tu nista ne mogu zameriti. Svako bira svoj put, i nosi svoj krst. Svako sluzi svojim svetinjama.

Ja sam , svih ovih godina sluzio profesiji, javnoj reci,  Somborskim novinama i demokratskoj javnosti. Uveren, da su, ma kako to formalno pravno bilo regulisano, jedini legitimni osnivac Somborskih novima  gradjani ove varosi i opstine nasi verni citaoci i postovaoci i probudjena gradjanska javnost. Zato sam sve svoje potencijale i profesionalne resurse ljudi sa kojima sam radio i potpisivao novine usmeravao ka tome da Somborske novine budu, nezavisno i slobodno glasilo gradjaja. A nikako partija, koalicija, opstinskih celnika ili mocnika iz senke. Nasi citaoci su to prepoznavali i uvazavali. I ja im se ovim putem zahvaljujem.

 Na kraju Vas sve jos jednom molim, nemojte ovo sto sam Vam danas saopstio shvatiti  licno. Kao sto ni ja ovu hajku na mene i smenu ne dozivljavam tako.

Ona je, s obzirom da ce vec za dan dva Skupstina Srbije usvojiti novi demokratski  zakon o javnom informisanju, najobicnija politicka farsa kojom, uveren sam, opstinski celnici i pojedinci iz jedne osione stranke, zele da se makar samo  dan dva cesljaju pred ogledalcetom u kojem su  -najlepsi na svetu.

A kad se ono razbije, ponovo ce, verujte mi,  Somborske novine i gradjanska javnost postati mera njihovih pravih vrednosti. 

Tekst Milice Bunjevac-Vorkapic, skupstina opstine 31.mart.

(Predsednik joj nije dozvolio da govori na sednici kao predstavnik UGS Nezavisnist i pomocnik gl. i odg. urednika)

Poslovnikom o radu Skupstine opstine precizirani su postupci, rokovi i nacin dopune dnevnog reda. S obizor da je sednica Upravnog odbora "Somborskih novina" odrzana u petak, 28. marta 2003. godine i zavrsila se u 15 casova i 12 minuta, interesuje me koja sluzba i kada je zaprimila predlog UO o razresenju glavnog i odgovornog urednika "Somborskih novina", Slobodana Jerkovica. Takodje bi bilo interesantno ustanoviti vreme zasedanja Komisije za kadrovska pitanja, posto se nadlezni u odredjenim "slucajevima principijelno" drze Poslovnika o radu Skupstine opstine. Razlozi koje je direktor Danilo Sekulic naveo u obrazlozenju zahteva za smenu Slobodana Jerkovica funkcije glavnog i odgovornog urednika "Somborskih novina" govore da se direktor nije mesao u svoj posao. Za funkcionisanje redakcije nikada se nije interesovao, pa nije mogao ni znati da ne postoji nijedna redakcija na svetu bez novinara honoraraca. Istine radi treba reci da je u redakciji "Somborskih novina" vec duze vreme angazovan samo jedan honorarac, dok je drugi honorarac za svoj angazman za vreme od avgusta do decembra 2002. godine bio placen 3.000 dinara, a za prva tri meseca 2003. godine nije dobio ni dinar honorara, mada je njegov ucinak evidentan. Odgovorno tvrdim da konfrontacije izmedju dela zaposlenih i Marketinga nema, a jos manje istini odgovara tvrdnja da je Jerkovic vinovnik izmisqene konfrontacije. Konfrontacije medju zaposlenima jedino mogu koristiti direktoru koji za svoj rad odgovara samo politickoj stranci ciji je clan i po cijoj direktivi je odradio Jerkovicevu smenu. Treci razlog koji se kvalifikuje kao iracionalno vrednovanje poslovne politike bi mogao objasniti samo direktor Danilo Sekulic. Svi navedeni razlozi nedvosmisleno govore da Danilo Sekulic sa nipodastavanjem govori i negativno vrednuje redakciju i kolege koje u njoj rade koji su mozak i kicma "Somborskih novina". Zakon o Javnom informisanju verovatno ce ove nedeqe biti usvojen, a ova Skupstina ce biti verovatno poslednji politicki kadrovik u medijima. Jerkoviceva smena sa funkcije glavnog i odgovornog urednika "Somborskih novina" mora se ceniti i sa aspekta privatizacije ovog medija u kojoj ce zaposleni sasvim sigurno ucestvovati i nece dozvoliti da se i dinar zavidno ostvarene dobiti u prethodne dve godine poslova.

Milica Bunjevac Vorkapic, novinar, predsednik sindikata UGS NEZAVISNOST  ,  konferencija za stampu  8. april  2003.

Razlozi za smenu Slobodana Jerkovica, navedeni u obrazlozenju direktora Sekulica i usvojeni od strane Upravnog odbora i Skupstine opstine, prava su farsa. Kako sam vec jednom i rekla oni su samo jos jedan dokaz da se direktor sekulic nije mesao u svoj posao.

Pravi razlozi za smenu Jerkovica su eksterne i interne prirode .

Najpre nekoliko reci o eksternim, dakle vidljivim svakom gradjaninu iz Somborskih novina. Teme koje su Somborske novine poslednjih godinu i po dana otvarale u ime gradjana, poreskih obveznika i demokratske javnosti kao sto su visemilionska pljacka budzeta jos uvek bez sudskog epiloga i politicke odgovornosti opstinskih celnika, placka gradjana neuplacivanjem takodje visemilionskih suma doprinosa za gradjevinsko zemljiste od strane JKP cistoca u budzet opstine, nerazjasnjen pravni i finansijsko materijalni status opstinskog odmaralista u Kranjskoj Gori, neodgovorno i bahato gazdovanje sa oko 500 hektara, takozvanih opstinskih nula nastalih u procesu komasacije, neefikasnost i brojnost opstinske administracije, pravna utemeljenost i ekonomska opravdanost procesa gasifikacije opstine, los rad zimskih sluzbi i nezadovoljstvo gradjana, i konacno serijal o marginalizaciji Sombora , i slicne i danas su najvecim delom bez pravih odgovora. Svoju neefikasnost u njihovom resavanju, kako je pritisak javnosti rastao, nosioci opstinske vlasti odlucili su da rese na efikasan ali krajnje riskantan nacin.

Smena glavnog i odgovornog urednika, nazalost, nece resiti niti jedan od tih nagomilanih problema. Naprotiv, samo ce ih umnoziti.

A sada nekoliko reci o internim, rekla bih unutrasnjim razlozima za smenu Jerkovica,

Glavni razlog je otkrivanje i informisanje redakcije, a kasnije i ostalih clanova kolektiva sa negativnim tendencijama u poslovanju preduzeca, koje se inac finansira samostalno, bez ijednog dinara iz budceta.

Tokom 2001, a narocito 2002. godine belezen je kontinuiran i enorman rast takozvane nenaplacene realizacije. Sa 203.000 dinara 31. 12. 2000. na 557.000 31. 12. 20001., odnosno 1,3 miliona dinara 31. 12. 2002. godine. Podaci su izneti od ovlascenog lica na sednici Upravnog odbora i slobodno ih mozete koristiti. Zanimljivo je takodje da za isto vreme nije utuzen nijedan kupac od oko l50 duznika. Po tom osnovu uredno su placene poreske obaveze drzavi, pa je prakticno ukupna suma sa kojom preduzece, iako je na papiru zaradnena, nije moglo raspolagati premasila 1,5 miliona dinara.

Jerkovic, a nakon razjasnjenja i provere, i clan nadzornog i Upravnog odbora, Jovan Sedlanov i ja na nerealan i restriktivan poslovni plan za 2003. godinu. Povecanje prihoda za svega pet do sedam odsto / u zavisnosti od stavki/ a realno ostvaren rast samo u prva tri meseca iznosio je u proseku 20 do 30 odsto. Direktor Sekulic time je ostavljao dodatni komoditet i otvorio mogucnos utrostru:enja nenaplacene realizacije a da se to ne odrazi na planirani nivo poslovanja.

Podsecam da smo mi na ove tendencije ukazivali i osnivazu aktom od 12. marta, a nakon odgovora na neka od nasih tim povodom postavljenih pitanja, nabazi iskljucivo zvanicnih podataka i pokazatelja o poslovanju u 2002. godini, pokrenuli smo i inicijativu za smenu direktora Sekulica. Ova dva dokumenta su u takozvanoj protokolarnoj proceduri i mi ocekujemo da se osnivac oglasi do naredne sednice Skupstine opstine.

 

            INFORMACIJA O DINAMICI ZBIVANJA

 

 

            Nakon uocavanja niza propusta, uz visekratnu povredu Statuta preduzeca, prilikom razmatranja i prezentovanja godisnjeg obracuna, clan Nadzornog odbora i Upravnog odbora iz redova zaposlenih Jovan Sedlanov, clan Upravnog odbora iz redova zaposlenih Isa Basaric, predsednik sindikata Nezavisnost i pomocnik glavnog i odgovornog urednika Milica Bunjevac Vorkapic i glavni i odgovorni urednik Slobodan Jerkovic / uz jednoglasnu podrsku redakcije/ obratili su se direktoru preduzeca, Nadzornom i Upravnom odboru preduzeca, kao i Izvrsnom odboru i predsedniku SO, predstavkom, sa odredjenim primedbama, sugestijama i konkretnim pitanjima o proslogodisnjem poslovanju. Ovaj materijal protokolisan je u preduzecu i Skupstini opstine             

/ materijal u prilogu/

 

            Razjasnjenje nekih dilema zaposlenih i clanova Redakcije, kao i odgovori na pitanja koje je dao direktor Danilo Sekulic , odnosno tumacenja  Zorana Brkica direktora  Mlake d.o.o. koja obavlja racunovodstveno knjigovodstvene poslove dato na sednici Nadzornog odbora koja je prethodila sednici Upravnog odbora u petak 28. marta, potvrdili su nase sumnje vezane za poslovanje preduzeca i ulogu direktora u tome, sto je bio razlog da podnesemo inicijativu za razresenje direktora Danila Sekulica uz konkretno pismeno obrazlozenje.

 

            Nacin na koji su nase primedbe prihvatili predsednik Nadzornog odbora Rade Saca, inace direktor Somborgasa i predsednik Upravnog odbora Zoran Bekvalac, / obojica istaknuti clanovi DS/ ukazivalo je na to da prethodni postupci u razmatranju godisnjeg obracuna nisu slucajni i da postoji visok stepen koordinacije izmedju direktora i predsednika Nadzornog i Upravnog odbora u prikrivanju odredjenih cinjenica iz zavrsnog racuna. Panika i nelagoda koja ih je zbog toga obuzela, projektovana je na na njihove partijske strukture / svi DS/ i dovela do koordinirane akcije sa ciljem da se spreci obelodanjivanje odredjenih za direktora kompromitujucih cinjenica i podataka. Svesni svojih propusta, a vec duzi period/ od placke budzeta/ nezadovoljni konceptom uredjivacke politike lista koja je insistirala na transparentnosti i odgovornosti u vodjenju lokalne politike, odlucili su se da gvozdenom metlom ociste Somborske novine, uklanjanjem glavnog i odgovornog urednika Slobodana Jerkovica., ne birajuci pri tom sredstva.

 

            Rezultat toga je ekspresno razresenje Jerkovica, i to u vreme kada je samo pitanje dana kada ce u skupstini Srbije biti usvojen novi Zakon o javnom informisanju, koji kao novo demokratsko resenje donosi i klauzulu o razdrzavljenju medija i njihovom oslobadjanju  od stranackih stega i pipaka politike.

 

            Tome svemu su doprineli i neposredan povod bili komentari Glavnog i odgovornog urednika Slobodana Jerkovica objavljeni u brojevina od 21. marta / NEMOJ ZIVOTA, ZIVOTA MI/ ODNOSNO 28. marta /OSLOBADJANJE/, kao i serija tekstova u kojima  su novinari Somborskih novina i  somborska javnost celnike lokalne samouprave i poteze lokalnih vlasti videle u drugom ogledalu od onoga kako oni sami sebe vide sa svojih polozaja.

 

            Epilog je poznat. Samo jos da napomenemo da je sednica Upravnog odbora zakazana u istom danu kada je glavni i odgovorni urednik Slobodan Jerkovic imao zakazano sudjenje pred Opstinskim sudom u slusaju navodne klevete putem sredstava javnog informisanja, koji je zbog jednog sudije porotnika, egzekutora Jerkovicevog smenjivanja sa mesta glavnog i odgovornog urednika u junu 1993. godine, u redakciji isomborskoj javnosti izazvao burne reakcije i buru ogorcenja.

 

            Komentar zaista nije potreban

 

Pismo NUNS-u

Komentare NEMOJ ZIVOTA,ZIVOTA MI i OSLOBADJANJE koji su bili neposredan povod za hitno smenjivanje glavnog i odgovornog urednika Slobodana Jerkovica molimo da preuzmete sa sajta  www.somborskenovine.co.yu. na poziciji brojevi somborskih novina 2543 i 2544.

Hvala,  kontakt telefon  063 589 029 Slobodan Jerkovic

 

 

Pozdrav Milica Bunjevac  Vorkapic,pomocnik glavnog i odgovornog urednika u ostavci.

 

 

       Molimo NUNS i Lokal pres da na osnovu ovih cinjenica pomogne redakciju Somborskih novina i novinare clanove NUNS/a u ostvarivanju zastite svog profesionalnog integriteta.

       Cilj nam je odrzavanje konferencije za stampu u Medija centru.

       Somborske novine i glavni i odgovjorni urednik Slobodan Jerkovic pod udarom represije su vec vise od jedne decenije, a sudjeno im je po Seseljevom zakonu o cemu se podaci nalaze u dosijeu o represiji.

 

       Na sednici Skupstine opstine prilikom rasprave o razresenju glavnog i odgovornog urednika Slobodana Jerkovica, ni njemu, kao ni clanu NADZORNOG I UPRAVNOG odbora iz redova zaposlenih Jovanu Sedlanovu uredniku sportske rubrike, kao ni Milici Bunjevac Vorkapic, pomocniku glavnog i odgovornog urednika i predsednika Sindikata Nezavisnost, nije data rec.

 

Propratno pismo NUNS-u

Saopstenje novinara "Somborskih novina", clanova NUNS-a

 

 

hronika vesti (arhiva)

 

Copyright by NSPM