Home

Info

Pretplata

Kontakt

Prošli brojevi

Posebna izdanja

Debata

 

Vol. VI, Nova edicija (1999), No.3-4

 

Sadržaj (Contents)

Uvodnik

 

Tema broja: Kosovo

 

Dušan Bataković: Srbi na Kosovu i Metohiji: "pobeda", protektorat, nacionalna katastrofa

Dijana Vukomanović: Kosovska kriza: upravljanje etničkim sukobom

Dušan Janjić: Etnički sukob i kriza identiteta: srpsko-albanski sukob na Kosovu

Agon Demjaha: Kosovski sukob: unutrašnja perspektiva

Zoran Lutovac: Međunarodna zajednica i kosovsko pitanje (1997-1999)

Slobodan Antonić: Kosovo i demokratska Srbija

Miloš Knežević: Ciklusi kosovskog mita

Milica Bakić-Hejden: Kosovo: vanvremenska metafora vremenitog prizivanja 

 

Prevodi

Miranda Vikers: "Sve je počelo i sve će da se završi Kosovom": hronika kosovskih zbivanja od Dejtona do rađanja OVK

 

Ogledi

Aleksandar Molnar: Fridrih II i kriza legitimiteta tradicionalne monarhijske vlasti

 

Baština

Čedomir Antić: Jedan prilog o političkom položaju žene u Srbiji XIX veka 

 

Sučeljavanja

Ivan Janković, Borislav Ristić: Čas anatomije ili kako je filozofija palanke moguća kao politička nauka

 

Osvrti, recenzije, prikazi

Slavoljub Lekić: Naslućivanje dolazećeg (Kosovo i Metohija - izazovi i odgovori, zbornik radova, Institut za geopolitičke studije, Beograd, 1997.)

Vlada Milutinović: Vanredno stanje i problem univerzalnog važenja (Mile Savić: Vanredno stanje, Filip Višnjić, Beograd, 1999.)

Ivan Milenković: Logika političkog mita (Raul Žirarde: Politički mitovi i mitologije XX veka, Biblioteka XX vek, Beograd, 1999)

Dragica Vujadinović: Dragoceno svedočanstvo političkih zbivanja (Vladimir Goati, Izbori u SRJ od 1990. do 1998: volja građana ili izborna manipulacija, Centar za slobodne izbore i demokratiju, Beograd, 1999)

Dubravka Stajić: ABC politike (Jakub Karpinski: Demokratski politički sistemi. Komunizam i postkomunizam. Konflikti i politika, Dereta, Beograd, 1999)

Vuk Stanković: Odbrana prirodnih prava (Frederik Bastia, Zakon, Global Book, Novi Sad, 1999)

Miodrag Jovanović: Novo čitanje klasika političke filozofije (Thomas Hobbes - Three Discourses: A Modern Edition of Newlz Identified Work of the Zoung Hobbes, The Universitz of Chicago Press, Chicago and London, 1997) 

 

CONTENTS

Copyright by NSPM