Home

Info

Pretplata

Kontakt

Prošli brojevi

Posebna izdanja

Debata

NOVA SRPSKA POLITIČKA MISAO

 

Vol. IV, Nova edicija (1997), No.3-4

 

Sadržaj (Contents)

Uvodnik

 

Tema broja: Nacija: identitet i razlika

 

Vladimir Cvetković: Demokratija, multikulturalizam, nacionalizam - bermudski trougao moderne politike

Dejan Guzina: Nacionalizam i moderna

Jirgen Habermas: Nacionalni princip - pravo na otcepljenje?

Aleksandra Sajc: "Nacija: Izumljena, zamišljena, rekonstruisana?" - po čitanju Smitove kritike Hobshoma i Andersona

Natalija Mićunović: O zavodljivosti nacionalizma

Dušan Bataković: Balkanski imaginarijum:  istorija i istoricizam

Frenk B. Tipton: Nacionalizam i ekonomski razvoj u Evropi devetnaestog veka

Dejvid Kristijen: Marat Durdijev i turkmenski nacionalizam

 

Istraživanja

Slobodan Miladinović: Etnocentrizam vladajućih elita pred raspad Jugoslavije

 

Baština

Milan Sitarski: Kvantitativna analiza rezultata izbora za ustavotvornu skupštinu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

 

Ogledi

Aleksa Đilas: Demokratija, sudbina i sudar civilizacija

 

Prevodi

Semjuel Hantington: Univerzalna civilizacija? Modernizacija i pozapadnjačenje

Fridrih A. fon Hajek: Liberalizam (II)

 

Prikazi, osvrti, recenzije

Milan St. Protić: Na pravom tragu (Dušan T. Bataković: Yugoslavie - nations, religions, ideologies, L'Age d'Homme, Lausanne 1994)

Dejan Guzina: Liberalni nacionalizam (Liberal Nationalism, Zael Tamir, Princeton UP, Princeton New Jercey, 1993)

Miša Đurković: Jedan liberalistički uvod u probleme političke filozofije (Aleksandar Pavković: politička teorija Slobodana Jovanovića, IPS, Beograd, 1996)

Dušan Pavlović: Između sociologije i prava (Ognjen Pribićević: Vlast i opozicija u Srbiji, Beograd, 1997)

Dubravka Stajić: Nužnost privatizacije (Petar Đukić: Moć i nemoć ekonomske politike, Beograd, 1977)

Miodrag A. Jovanović: Zbornici o demokratiji (O demokratiji, Politika i društvo, Draganić, 1995)

 

Dosije

Slobodan Antonić: O jednom časopisu (ili o jednom "naučnom menadžeru")

 

CONTENTS

 

Copyright by NSPM