Home

Info

Pretplata

Kontakt

Prošli brojevi

Posebna izdanja

Debata

NOVA SRPSKA POLITIČKA MISAO

 

Vol. V, Nova edicija (1998), No.2-3

 

Sadržaj (Contents)

Uvodnik

 

Tema broja: Politički liberalizam Džona Rolsa

 

Janoš Kiš: Iza vela neznanja

Dušan Pavlović: Nozik, Rols i Kantov koncept autonomije ličnosti

Đorđe Pavićević: Ideja uzajamnosti u teoriji pravde Dž. Rolsa

Milorad Stupar: Rolsov "Zakon naroda"

 

Dosije

Jirgen Habermas: Izmirenje kroz javnu upotrebu uma: Primedbe na politički liberalizam Džona Rolsa

Džon Rols: Odgovor Habermasu

 

Istraživanja

Slobodan Miladinović: Liberalne vrednosti vladajućih elita i slom sistema

 

Ogledi

Laslo Sekelj: Nacionalizam i demokratija: tri tipa transformacije u Istočnoj Evropi

Ričard Folk: Pripisivanje odgovornosti za ratne zločine i nasleđe Nirmberga

 

Baština

Dušan Bataković: Vladimir Jovanović: Ideolog liberalizma u Srbiji

Vladimir Jovanović: Politički rečnik: Demokratija, Deoba vlasti, Država

 

Polemika

Predrag Marković: Zasenjivanje prostote (Odgovor Miri Bogdanović)

 

Osvrti, recenzije, prikazi

Vuk Stanković: Centralno delo savremene političke filozofije (Džon Rols, Teorija pravde CID, Podgorica, 1998)

Miša Đurković: Da li je i kako politički liberalizam moguć (Džon Rols: Politički liberalizam, Filip Višnjić, Beograd, 1998)

Dragan Bisenić: Izazovi posle hladnog rata (Jonathan Dean: Ending Europe's Wars, The Twentieth Century Fond Press, New York, 1994. Robert L. Hutechings (Editor): At the End of the American Century - America's Role in the Post-Cold War World, The Woodrow Wilson Center Press, Washington, 1998.)

Časlav Koprivica: Paradigma i strategija jednog možda novog svetskog poretka (Semjuel Hantington: Sukob civilizacija i preoblikovanje svjetskog poretka, CID, Podgorica, 1998.)

Miloš Knežević: Istorija kao znanje o onome što se dogodilo (Ljubodrag Dimić: Srbi i Jugoslavija, prostor, društvo, politika (Pogled s kraja veka), Stubovi kulture, Beograd, 1998)

Borislav Ristić: Post-jugoslovenski sukobi: ukus XXI veka (Slavoj Žižek, Metastaze uživanja, Biblioteka XX vek, Beograd, 1996)

Vladimir Cvetković: O minimalističkom pesimizmu (Sreten Ugričić, Infinitiv, Stubovi kulture, Beograd, 1997)

Olivera Nušić: Evropa i Balkan (Milorad Belančić: Evropa na Balkanu, radio B92 i Beogradski krug, Beograd 1998)

Slađana Rajić: Stranci kao prijatelji ili neprijatelji (Urlih Bilefeld: Stranci: prijatelji ili neprijatelji, Biblioteka XX vek, Beograd, 1998) 

 

CONTENTS

Copyright by NSPM