Home

Info

Pretplata

Kontakt

Prošli brojevi

Posebna izdanja

Debata

NOVA SRPSKA POLITIČKA MISAO

 

Vol. V, Nova edicija (1998),No.1

 

Sadržaj (Contents)

Uvodnik

 

Tema broja: Levica i Desnica: smisao i perspektive (Anketa)

 

Mira Bogdanović: Levica u Evropi: smisao i perspektive s osvrtom na Srbiju

Slobodan Branković: Ideologija i demagogija

Laslo Vegel: Šezdeset osma - hronika

Miša Đurković: Levo-desno-centar

Miloš Knežević: Politički krtičnjak tegobnog pluralizma

Slobodan Miladinović: O relativnosti pojmova: levica i desnica

Aleksandar Molnar: Istorija pojmova i srpski slučaj

Slobodan Samardžić: Levica i desnica kao politički surogati

Dragan Stojković: Promeniti tačku gledišta

 

Ogledi

Mile Savić: Povesni pad u istoriju

Dušan Pavlović: Srpska demokratska opozicija u 1997. godini

 

Prevodi

Jirgen Habermas: Politika ljudskih prava: Za i protiv humanitarnih intervencija

Džon Rols: Ideja javnog uma

Žan-Fransoa Liotar: Grobnica intelektualaca

                                   Kratki dodatak posmodernom pitanju

 

Baština

Milan Sitarski: Kvantitativna analiza rezultata izbora za Skupštinu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1923. godine

 

Polemike

Mira Bogdanović: Neke teorijsko-metodološke opaske uz knjigu Predraga J. Markovića: Beograd između istoka i zapada 1948-1965

 

Prikazi, osvrti, recenzije

Srđan Šljukić: Program nove radikalne politike

                      (Anthony Giddens: Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics,  Polity Press, Cambidge 1995)

Mirko Zurovac: Praksa u liku slobode

                       (Mihajlo Marković: Praksa i sloboda, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997)

Zoran Lutovac: Pogled na Balkan iz nemačke perspektive - albansko pitanje

                        (Peter Schubert, Zundstoff im Konflikteld des Balkan: Die albanishe Frage, Baden-Baden, 1997)

Žolt Lazar: Mason o masoneriji

                         (Jirgen Holtorf: Ćutljivo bratstvo, Prosveta, Beograd, 1996)

Nebojša Komanović: Pravna država i nacionalizam

                          (Dragan Simeunović: Novi svetski poredak i nacionalna država, Beograd, 1993)

 

CONTENTS

 

 

 

Copyright by NSPM