Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
   
 

KOMENTARI

Reakcija na debatu Dragana Bujoševića i Djordja Vukadinovića

   

 

Slavko Živanov

UGLAVNOM JE SVE LAKO PROVERLJIVO

Polemika između Đorđa Vukadinovića i Dragana Bujoševića, objavljena na sajtu NSPM i    «Analizama», vrlo je dinamična i zanimljiva. Međutim, hteo bih da ukažem na nekoliko krupnih materijalnih nistina koje je izneo Bujošević. Naravno, ne ulazeći ni na koji način u polemiku sa ovim novinarom «BK», ne mereći njegove argumente, hoću samo da ukažem na neistinitost njegovih tvrdnji koje su uglavnom, pre nego što su izrečene, a i sada su, veoma lako proverljive. Naravno, ako je nekome do toga stalo.

1. Bujošević kaže da je «šef tajne policije postavljen mimo zakona o BIA. Zakon o BIA nalaže da šef bude samo čovek iz BIA». Međutim, Zakon o bezbednosno-informativnoj agenciji, objavljen u «Službenom glasniku RS» br. 42/2002 od 19.7.2002. godine, u svom Članu 5. koji jedino govori o postavljanju direktora kaže samo sledeće: «Radom Agencije rukovodi direktor, koga postavlja i razrešava Vlada .». - Veoma lako proverljivo!

2.   Bujošević, objašnjavajuči kako je «oduzet mandat Đokoviću», tvrdi: «Toma Nikolić je zakazao sednicu Administrativnog odbora kada taj čovek nije bio u Beogradu.... Toma Nikolić je uradio to što je uradio da bi se ulagivao DSS, Vladi i vlasti...» Međutim, kako god pokušavali da tumačimo ovaj događaj činjenica je da Toma Nikolić jeste predsednik Administrativnog odbora, ali on čak nije ni bio prisutan na sednici tog odbora. S druge strane, Đoković je bio u Beogradu. Toma Nikolić da je hteo mogao je da učestvuje u radu, ali nije. Sednicom je predsedavao i vodio je neko drugi, na njoj nisu bili prisutni čak ni predstavnici DS, koji ni kasnije u Skupštini nisu prilikom verifikacije odluke imali primedbe . Ali, Toma Nikolić, na toj sednici Administrativnog odbora, jednostavno nije imao ulogu koju mu pripisuje Bujošević. - To je lako proverljivo!

3. Bujošević tvrdi i da je «Koštić dobio od Evropske banke kredit od 40 miliona evra». Međutim, upravo na njegovoj televiziji, u njegovoj emisiji, Miroljub Labus kaže da to nije istina, da Kostić nije dobio kredit od Evropske banke već od neke privatne banke , možda sličnog imena, a Bujošević odmah odustaje od teze i «tvrdnje». - Ovo je takođe proverljivo!

4. Bujošević tvrdi da je «Knjaz Miloš» firma koja je «imala gubitak od pet milijardi pre godinu dana». Međutim, ako je verovati podacima koje objavljuje berza i Komisija od hartija od vrednosti, gubitak «Knjaza» u 2004. godini bio je 374, 463 miliona dinara. U 2003. je taj gubitak iznosio 126, 786 miliona dinara. A ako je verovati Aleksandru Vlahoviću, koji nije neko kome Bujošević ne bi mogao da veruje, «Knjaz» je u 2001. godini imao gubitak od oko pet miliona evra, dok je 2002. knjižio dobitak od oko 2,3 miliona evra. Ovo je, takođe, proverljivo!

 

  

 
     
     
 
Copyright by NSPM