Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
   
 

ANALIZE

NSPM Analize God II, br. 1 / Sadržaj i rezimei (English version)

   

 

NSPM Analize 5 / Sadržaj i rezimei

 

SADRŽAJ

 

Dušan T. Bataković

Ratna koncepcija kosovskih Albanaca  i demokratska opcija Beograda          5

 

Mario Brudar

Kosovo i Metohija između htenja, realnosti i želja                                               13

 

Aleksandar Mitić

Pritisak protiv kompromisa                                                                                      21

 

Zoran Stokić

Može li Srbija da pridobije Ameriku za svoj plan za Kosovo?                           29

 


Nenad Kecmanović

Revizija jednog jubileja                                                                                        47

 

Dosije

Platforma pregovaračkog tima o budućem statusu Kosova i Metohije      53

 

Boris Tadić

Nezavisnost Kosova bi destabilizovala prilike na Balkanu                           59

 

Vojislav Koštunica

Sačuvati Kosovo                                                                                                    65

 

Podsetnik                                                                                                               73

 

Rezimei / Abstracts                                                                                             99

 

 Rezimei

Dušan Bataković

 

Ratna koncepcija kosovskih Albanaca i demokratska opcija Beograda

 

Koncepcija rešavanja kosovskog pitanja koja dominira među kosmetskim Albancima jeste "drenički model". On počiva na politici svršenog čina. Željeno stanje uspostavlja se nasiljemproterivanjem, rušenjem, zaposedanjem... Onda se apeluje na "realizam" i od Međunraodne zajednice zahteva da se krene od "postojećeg stanja na terenu". Nasuprot toga stoji "beogradski model". Njega je razvila srpska strana, naročito nakon 5. oktobra. On počiva na ideji iskrene koengzistencije i održivog razvoja i ne predstavlja nikakav prikriveni pokušaj podele Pokrajine. Naprotiv, "beogradski model" podrazumeva afirmaciju najviših demokratskih standarda i u interesu je kako albanske etničke zajednice na Kosovu, tako i Srbije kao države, ali i same Međunarodne zajednice.

Ključne reči: rešavanje konflikta, etnički sukobi, Kosovo, demokratija, Srbija.

 

 

 

Mario Brudar

 

Kosovo i Metohija između htenja, realnosti i želja

 

Želja kosmetskih Albanaca je nezavisno Kosovo odmah, bez ikakve podele ili kantonizacije. Želja Srbije je da vrati Kosovo pod srpski suverenitet, ili da što više odloži njegovu nezavisnst i pri tome izdejstvuje kantonizaciju Pokrajine. Kompromis bi mogao biti nezavisnost sa kantonizacijom. Ali, izgleda da dobar kompromis više nikoga ne zanimačak ni Međunariodnu zajednicu.

Ključne reči: rešavanje konflikta, etnički sukobi, Kosovo, Srbija.

 

 

 

Aleksandar Mitić

 

Pritisak protiv kompromisa

 

U otvorenoj i argumentovanoj debati, srpski plan za maksimalnu autonomiju Kosova i Metohijejedan konstuktivan, fer i kompromisan predlog bi snažno nadjačao zahteve kosovskih Albanaca za maksimalističkim, jednostranim i ilegalnim rešenjem kakvo predstavqa nezavisnost Kosova. Međutim, na samom početku pregovora, dupli standardi, pristrasnost i međunarodni pritisci se usmeravaju pre svega protiv Beograda.

 

 

 

Zoran Stokić

 

Može li Srbija da pridobije Ameriku za svoj plan za Kosovo?

 

Presudan glas o budućnosti Kosova jeste onaj iz SAD. Srbija bi morala da iskoristi pregovore o Kosovu da se nametne SAD kao pouzdan i dugoročni saveznik. Borba protiv terorizma i stabilnost regiona suštinski su zajednički interesi Srbije i SAD. Oba elementa prisutna su upravo u kosovskom slučaju. Ukoliko bi se rešenje ovog pitanja povezalo sa problemom Bosne i Hercegovine i Crne Gore mogli bi se ostavriti značajni diplomatski dobici. Naime, američkoj administraciji se mora objašnjavati, opet i opet, da scenario koji uključuje nezavisno Kosovo, unitarnu Bosnu i Hercegovinu i nezavisnu Crnu Goru Mila Đukanovića predstavlja detonatore u ionako nesigurnim temeljima balkanskog mira. Nikakvi integracioni procesi u EU neće moći da pacifikuju ova nova ili neugašena žarišta sukoba. Dobro shvaćeni američki interes jeste da se ovo područje stabilizuje i integriše. U tom pogledu, čvrsto partnerstvo Srbije i SAD u iznalaženju stvarnih kompromisnih rešenja kosovskog i drugih pitanja može biti od odlučujućeg značaja za mir u čitavom regionu.

Ključne reči: rešavanje konflikta, etnički sukobi, Kosovo, SAD, Srbija.

 

 

 

Nenad Kecmanović

 

Revizija jednog jubileja

 

Ratovi na teritoriji bivše Jugoslavije doveli su do pomeranja stanovništva i novih teritorijalno-etničkih granica unutar nekadašnjih republika i pokrajina. Najrazumnije rešenje je prihvatiti te nove granice. Pomešani narodi su, pod autoritarnom upravom careva i kraljeva, bili u stanju vekovima da žive u miru. Ali, kada je došla sloboda birali su da žive sa onima koji su im po naciji, jeziku ili veri bili najbliži. I Jugoslavija je bila održiva pod monarhističkim i komunističkim autoritarizmom. Raspala se kada je došla demokratija. Danas je Bosna i Herecegovina održiva samo pod diktaturom Visokog predstavnika. Ali, kada narodi u Bosni budu svarno prepušteni sami sebi, teško da će sudbina Bosne biti drugačija od sudbine Austrougarske ili Jugoslavije.

Ključne reči: rešavanje konflikta, etnički sukobi, Bosna i Herecgovina, demokratija.

 

 

 

 

 

 

 
 

 
     
     
 
Copyright by NSPM