Home
Komentari
Debate
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
Prikazi
Linkovi
   
 

PROŠLI BROJEVI

Sadržaj novog broja sa temom Izbori

   

(English - Contents)

Uvodnik

TEMA BROJA
IZBORI

Milan Jovanovic
Politicke posledice izborne reforme
Aleksandra Sajc
Izborni apstinenti protiv fasadne demokratije
Milan Jovanovic
Izborne reforme - slucaj Srbija
Mario Brudar
Izbori na Kosovu 1990. - 2000.
Dragana Antonijevic
Politicki simboli u predizbornoj kampanji Vojislava Koštunice 2000. godine
Džeb I. Adams
Srpska tranzicija kroz prizmu neuspešnih predsednickih izbora 2002. - 2003.
Đorđe Vukadinović
Decembar 2003: Alternativno prolece srpske demokratije
Antonic Slobodan

Srbija medu izborima: od skupštinskih izbora 2003. do predsednickih izbora 2004.
Branko Radun
Kako je Srbija dobila prvog
"postpolitickog predsednika"
Aleksandra Kostic
Predsednicki izbori 2004: jedan fenomenološki prikaz

Istraživanja
Zoran Stokic
Položaj interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije

Ogledi
Bojan Dimitrijevic
Srbija izmedu evropske demokratije i balkanskog sindroma
Mile Savic
Intelektualac i globalna politika

Suceljavanja
Vladimir V. Vodinelic
Povodom jedne (ne)moguce primene principa pravnog savladavanja prošlosti

Osvrti
Miodrag A. Jovanovic
Nestanak bivše Jugoslavije u svetlu medunarodnog javnog prava (Peter Radan, The Break-up of Yugoslavia and International Lanj)
Branislav Miloševic
Demokratija za 21. vek (Fareed Zakaria: The Future of Freedom)

Prikazi
Zoran Konstantinovic
Proširenje Evropske zajednice na istok: dva suprotna mišljenja
(Erhard Busek: Die Europäische Union auf dem njeg nach Osten, Hannes Hofbauer: Osternjeiterung. Vom Drang nach Osten zur peripheren EU-Integration)

Slaviša Orlovic
Sistem protiv coveka
(Vojislav Stanovcic, Vlast i sloboda)

Mico Savic
Samozaborav Evrope
(Simo Elakovic, Rasprave o Evropi i filozofiji - ka kritici obicajnosnog uma)

Danijela Zdravkovic
Savremeni Balkan izmedu prošlosti i buducnosti
(Ljubiša R. Mitrovic, Savremeni Balkan u kljucu sociologije društvenih promena)

Marijana Martinovic
Globalizacija: za ili protiv?
(David Held & Anthony McGrenj (2002): Globalization / Anti-globalization)

Dragan Petrovic
U vihoru globalizacije
(Vreme globalizacije: zbornik, priredio Miloš Kneževic)

Suzana Ignjatovic
Kraj pocetka postsocijalisticke transformacije u Srbiji
(Srbija krajem milenijuma: razaranje društva, promene i svakodnevni život)

Jovan Ciric
Kako izleciti socijalnu rak-ranu
(Slobodan Vukovic, Korupcija i vladavina prava)

 
     
     
 
Copyright by NSPM