Home

Info

Pretplata

Kontakt

Prošli brojevi

Posebna izdanja

Debata

Hronika

Linkovi

NOVA SRPSKA POLITIČKA MISAO

 

Hronika Specijal - Analiza predsenicke kampanje, septembar 2002.

hronika vesti (arhiva)

Analiza predsedničke kampanje – Ebart/Medijska dokumentacija

 

Period obuhvaćen analizom: 28. avgust – 10. septembar

 

 

 

Analizirane su sledeće novine: Blic, Blic News, Danas, Dnevnik, Ekonomist, Glas, Nacional, Nedeljni Telegraf, NIN, Novosti, Politika, Reporter, Vreme.

 

Ukupno je objavljeno 1074 teksta.

 

 

IZJAVE I INTERVJUI PREDSEDNIČKIH KANDIDATA

 

 

Kao i u prethodnom analiziranom periodu (19. jul – 27. avgust), najviše izjava dao je Vojislav Šešelj (59). Na drugom mestu je Miroljub Labus sa 54 izjave, koji je u tom pogledu daleko aktivniji nego u ranijem posmatranom razdoblju.

 

 

Najzastupljenije teme u izjavama kandidata:

 

1. Drugi kandidati (139)

2. Socijalna politika (94)

3. Reforme (82)

4. Kriminal (50)

5. Kosovo (40)

6. Evropska unija (38)

7. Crna Gora (36)

8. Srpsko pitanje (35)

9. Privatizacija (28)

10. Hag (13)

 

Za razliku od prethodnog, u ovom periodu iznošenje stavova o drugim kandidatima nije izrazito dominantna tema u odnosu na sve druge. Socijalna politika i Reforme kao teme izjava i intervjua su zamenile mesta u odnosu na prethodni monitoring: čini se da sa približavanjem izbora predsednički kandidati sve više govore o onome što birače neposredno najviše interesuje – socijalnoj problematici, dajući obećanja o tome šta će uraditi na ovom polju ukoliko budu izabrani. Kosovo je kao tema sa začelja liste došlo u sredinu, a Crna Gora je sa 4. pala na 7. mesto. U ovom periodu je više govoreno o privatizaciji nego u proteklom, a o zločinima mnogo manje. Izjave o Hagu davali su samo Šešelj i Živojinović.

Najviše izjava o drugim kandidatima dao je Šešelj (32), sledi Pelević (25). Gledano po dva najznačanija kandidata, Labus više nego Koštunica komentariše druge učesnike kampanje (14 u odnosu na šest izjava). U prethodnom periodu je bilo obrnuto. Isto je i sa prisutnošću u izjavama drugih kandidata: sada se najviše govori o Koštunici, dok je u periodu pre toga najčešća tema bio Labus.

 

 

Sa zahuktavanjem predsedničke kampanje, došlo je i do drugih promena u temama izjava. Tako je, na primer, Labus posvetio pažnju i oblastima koje u proteklom periodu nije pominjao: Kosovu, Crnoj Gori, 'Srpskom pitanju', Kriminalu. Ipak, i dalje se u najvećem broju slučajeva njegove izjave odnose na Reforme (31) i Socijalnu Politiku (21). Za Koštunicu su najčešće teme  Crna Gora (20) i Reforme (15). Odnos najprisutnijih tema u izjavama ova dva kandidata prikazan je u sledećem grafikonu:

TEKSTOVI O KANDIDATIMA

 

Vojislav Koštunica nije samo najčešća tema izjava drugih kandidata, već je o njemu i ukupno objavljeno najviše tekstova (ovde ne možemo praviti poređenje sa prethodnim istraživanjem jer je primenjena drugačija metodologija). Poredak kandidata po broju tekstova u kojima su oni glavna tema izgleda ovako:

  1. Koštunica (212)
  2. Labus (183)
  3. Šešelj (99)
  4. Živojinović (93)
  5. Drašković (61)
  6. Pelević (56)

 

 

Dnevne novine međusobno se razlikuju po broju tekstova objavljenih o Labusu i Koštunici. Generalno, najpribližniji odnos tekstova o ova dva kandidata objavljuju Blic i Glas, sa razlikom od po jednog teksta u korist Labusa. U svim ostalim novinama, više tekstova objavljeno je o Koštunici, s tim što su razlike veće nego u slučaju dva gore pomenuta lista. Pisanje dnevnih novina o svim kandidatima prikazano je u sledećem grafikonu:

 

 

hronika vesti (arhiva)

 

Copyright by NSPM