Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
   
 

DEBATE

Komentari povodom crnogorskog referenduma

   

Vašington Voanews 15/06/2006

Frenk Orban

Crna Gora je klasičan primer mini države i procesa fragmentacije

“Manje države su po pravilu siromašnije i nestabilnije” kaže, u razgovoru za Glas Amerike, o tome šta tendencija stvaranja mini država znači za Balkan na ekonomskom i političkom planu, potpredsednik Instituta za svetsku politiku i bivši američki diplomata, Frenk Orban.

Orban: Stvaranje mini država je rezultat političke filozofije samoopredeljenja. Naime, po tom gledištu svaki narod ima pravo da odabere strukturu i državu u kojoj bi želela da živi. Danas imate početke, ako mogu da tako kažem, posebno na Balkanu, fenomena formirannja mini-država. Drugim rečima, imate niz etničkih, verskih i drugih grupa koje žele svoje državice, što bi moglo da nas odvede u drugu krajnost stvaranja velikog broja takvih entiteta i da uzrokuje regionalnu i globalnu političku nestablinost i ekonomsko osiromašenje. Naime, manje države su po pravilu siromašnije i nestabilnije.

Uzmite, recimo, Crnu Goru, u kojoj je upravo održan referendum, na kome je 55,5 odsto birača glasalo za nezavisnost, a 44,5 odsto za državnu zajednicu. Sada se postavlja hipotetičko pitanje da li bi na osnovu prava na samoopredeljenje, stanovništvo koje je za zajedničku državu moglo da održi referendum sa zahtevom da se odvoji ili dobije odre đen stepen autonomije. Drugim rečima, međunarodna zajednica je sada suočena sa pitanjem kako da definiše ko ima pravo na samoopredeljenje, a ko ne.

Glas Amerike: Da li je proces fragmentacije bivše Jugoslavije završen?

Orban: Ne verujem da je on završen. Jedna je stvar stvoriti nezavisnu državu, a druga je učiniti je održivom. To će biti izazov za manje zemlje širom sveta, kao i na Balkanu.

Novonastala mala država mora da finansira državni aparat, diplomatiju, bezbednosne snage, vojsku, prosvetni sistem, plate i penzije itd. Za to je potrebna jaka ekonomska baza, koju manje zemlje obično nemaju. Kao rezultat toga imaćete mini zemlje koje će biti veoma slabe ili jednostavno neće moći da opstanu.

Slabe zemlje mogu da padnu pod uticaj jačih susednih zemalja, ili svetskih sila. Politički, imate recimo Kosovo, koje nastoji da ostvari nezavisnost, čime bi bila stvorena još jedna mini država, sa slabom privredom i velikom nezaposlenošću.

Glas Amerike: Međutim, u slučaju Crne Gore, imate bar jednu jaku privrednu granu, a to je turizam?

Orban: Crna Gora je klasičan primer mini države i procesa fragmentacije o kome govorim. Za Crnu Goru se često kaže da je turizam značajan faktor za njenu budućnost. Do izvesne mere to je tačno, ali dosadašnje iskustvo sa turizmom u malim zemljama ukazuje da društvo kao celina nema velike koristi od toga.

Uzmite zemlje karipskog područja, od kojih neke imaju populaciju manju od Crne Gore, ali imaju veoma uspešnu turističku industriju već decenijima, dok je većina stanovništva tih zemalja i dalje siromašna. Turizam ne obezbeđuje velika primanja ili veći broj radnih mesta, jer je reč o sezonskom poslu sa nisko plaćenom radnom snagom, koji često ne može da održi celokupnu privredu jedne zemlje.

 

 

 
 
Copyright by NSPM