Home
Komentari
Debate
Hronika
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
Prikazi
Linkovi
   
 

KOMENTARI

Predlozeni sporazum o formiranju manjinske vlade koju cine DSS, G17+ i SPO/NS

   


BLIC, 22. 01. 2004.

Draškovic umesto Svilanovica, Tadic ostaje ministar odbrane

Kada su u pitanju kadrovska rešenja u Skupštini i Savetu ministara SCG, sporazumom je predvideno da su sve stranke u obavezi da podrže da predsednika parlamenta državne zajednice i ministra odbrane odredi DS, ministra spoljnih poslova koalicija SPO-NS, a ministra za ljudska i manjinska prava DSS. To zapravo znaci da bi Dragoljub Micunovic ostao predsednik Skupštine SCG, a Boris Tadic ministar odbrane. Lider SPO bi prema tom sporazumu bio novi šef diplomatije SCG umesto Gorana Svilanovica.

Maršicanin je kazao da G17 plus nije bio zainteresovan za funkcije u Savetu ministara SCG.

Nacela zajednickog delovanja strana potpisnica


Strane potpisnice saglasne su da:
1. Izrade Ustav Republike Srbije u roku od tri meseca.

2. Preurede rad Narodne skupštine (donesu nov poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije, omoguce direktne televizijske prenose skupštinskih sednica, stvarnu kontrolu izvršne vlasti...)

3. Preurede rad vlade i ministarstava (donesu nov zakon o Vladi Republike Srbije, nov zakon o ministarstvima, preispitaju rad vladinih agencija i Biroa za komunikacije i zakonski ih preurede, donesu zakon o dostupnosti informacija...).

4. Kadrovsku politiku vlade zasnuju na javnim konkursima za rukovodece funkcije u javnim preduzecima i drugim javnim službama.

5. Utvrde strategiju reforme i stvore zakonske pretpostavke za reformu državne uprave, posebno za njenu depolitizaciju.

6. Intenziviraju rad na uskladivanju svih propisa sa standardima Evropske unije.

7. Utvrde i vode jedinstvenu politiku pune harmonizacije odnosa unutar državne zajednice Srbije i Crne Gore, u skladu sa beogradskim sporazumom, Ustavnom poveljom, Zakonom za sprovodenje Ustavne povelje i obavezama prema institucijama Evropske unije, vodeci pri tome racuna o interesima Srbije i njenih gradana.

8. Stvore profesionalnu, od politickih merila nezavisnu diplomatiju.

9. Donesu strategiju bezbednosti državne zajednice Srbija i Crna Gora, koja prethodi reformi Vojske Srbije i Crne Gore i omoguce skupštinsku kontrolu Vojske Srbije i Crne Gore.

10. Utvrde i vode jedinstvenu politiku prema Kosovu i Metohiji, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Rezolucijom o Kosovu i Metohiji Narodne skupštine i pozitivnim iskustvima u sprovodenju Dejtonskog sporazuma.

11. Utvrde i vode jedinstvenu politiku prema Medunarodnom tribunalu za ratne zlocine u Hagu uz maksimalne napore da se domaci pravosudni organi hitno osposobe za vodenje postupka, bez izrucenja optuženih po komandnoj odgovornosti i po eventualnim novim optužnicama.

12. Donesu paket ekonomskih zakona (prilog 1) kojim ce se omoguciti dalja reforma poreskog sistema, efikasno funkcionisanje poreske administracije, nesmetano osnivanje i rad preduzeca i sprecavanje monopolskog ponašanja, deregulisanje rada privrede i donesu zakon o javnom dugu.

13. Sveobuhvatno intenziviraju borbu protiv korupcije: donesu zakon o sprecavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija i druge antikorupcijske zakone, donesu zakon o ombudsmanu, daju punu podršku vladinom Savetu za borbu protiv korupcije, osnuju komisije za rešavanje žalbi na postupke javnih nabavki i hitno pocnu njen rad.

14. Izmene zakona iz oblasti pravosuda i omoguce nastavak reformi koje su pocele 2001. godine.

15. Donesu nove zakone kojim ce reformisati sektor bezbednosti, reorganizovati službe bezbednosti i uspostaviti civilnu i skupštinsku kontrolu službi bezbednosti.

16. Donesu zakon o budžetu koji ce uz održavanje monetarne stabilnosti obezbediti uslove za privredni rast.

17. Usvoje strategiju razvoja za oblasti privrede, spoljne trgovine, poljoprivrede, saobracaja, telekomunikacija, energetike, urbanizma, nauke, obrazovanja, kulture, zdravstva, zaštite životne sredine.

18. Pokrenu socijalni dijalog.

19. U najkracem roku od konstituisanja Narodne skupštine (mesec dana) ponište odluku o izboru guvernera i Saveta Narodne banke Srbije i izaberu novog guvernera i nov savet Narodne banke Srbije.

20. U najkracem roku od konstituisanja Narodne skupštine stave van snage Zakon o nacinu i postupku promene Ustava Republike Srbije.

21. Imenuju novu Republicku izbornu komisiju.

22. Izmene zakone iz oblasti radiodifuzije i telekomunikacija i izaberu nov savet Republicke radiodifuzne agencije.

23. Donesu zakone o politickim strankama, udruženjima gradana i nevladinim organizacijama.

24. Donesu zakon o univerzitetu kojim ce se definisati okvir za reformu sistema visokog školstva.

25. Donesu paket izbornih zakona.

 
     
     
 
Copyright by NSPM